Lovgivning

Prøveform b - caseeksamen - afsluttende prøve i matematik

På niveau D og C skal eleverne udarbejde en projektrapport som en del af undervisningen. Der eksamineres både i elevernes besvarelse af caseopgaven og projektrapporten. . Find eksempler på caseopgaver her.

Når læreren udarbejder oplægget til projektrapporten, vil det være nærliggende at vælge materiale fra case-virksomheden eller lignende virksomhed eller branche, således at eleven under eksaminationen naturligt kan referere til sin projektrapport. Projektoplægget skal lægge op til, at eleverne arbejder undersøgende med matematikken.

Siden er opdateret 15. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.