Redskab

Procesmodeller til planlægning af helhedsorienteret undervisning

Du finder her inspiration til brainstorm og planlægning af helhedsorienterede forløb gennem to modeller og eksempler på helhedsorienteret undervisning.

Model 1: Indledende proces

Du kan anvende model 1 til brainstorm over et helhedsorienteret tema eller case, som I vil arbejde med.

I cirklerne beskriver I læringsmål for det det enkelte fag, som vil være relevante at have med i forløbet. I det midterste felt skrive I selve casen og/eller elevens læringsmål. Det kunne eksempelvis være at bygge et legehus, bage en festkage eller lignende.

Modellen kan bruges i den indledende planlægningsproces af et helhedsorienteret undervisningsforløb, og det vil være en fordel at skrive læringsmålene på 'post it-sedler, så de kan flyttes og sorteres.

Model 2: Organisering af et helhedsorienteret forløb

Du kan anvende model 2 til at planlægge differentierede undervisningsaktiviteter for helhedsorienterede forløb. Ved at differentiere på faktorerne: tid/indhold/metode/organisering/materialer kan teamet styrke en differentieret undervisning, der sætter fokus på, at eleverne når frem til de fælles læringsmål for forløbet på forskellige måder.

Eksempler på helhedsorienterede forløb

Model Grundforløb 1 er eksempel på udfyldt model til arbejdet med helhedsorienterede forløb i fagretningen Fødevarer.

Model Grundforløb 2 er eksempel på udfyldt model  til arbejdet med helhedsorienterede forløb i fagretningen Bager.

Kreditering

Materialerne er udviklet af FastholdelsesTaskforcen. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.