Inspiration fra andre skoler

Hvem er de voksne i erhvervsuddannelserne, og hvordan tilrettelægger man en god realkompetencevurdering (RKV) og efterfølgende undervisning til de voksne? Få konkrete eksempler og god råd til dette her.

Læringskonsulenterne for erhvervsuddannelserne har undersøgt praksis for 5 erhvervsskolers arbejde med de voksne elever, på elektrikeruddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne.

I undersøgelsen har læringskonsulenterne set på karakteristika ved de voksne elever, skolernes praksis med realkompetencevurderinger (RKV) og den efterfølgende tilrettelæggelse af undervisningen.

I de nedenstående artikler kan man læse mere om skolernes praksis.

Herunder er opsummeret 5 gode råd fra de undersøgte skoler, som kan være nyttige i arbejdet med voksne elever.

unpublished

5 gode råd


Mange voksne har taget en stor karrierebeslutning, når de kontakter en erhvervsskole med ønske om at starte på uddannelse. Derfor er effektiv sagsbehandling samt personlig, direkte og hurtig kommunikation vigtigt for de voksne ansøgere.


RKV er kompleks og kræver både faglig og administrativ indsigt. Derfor peger alle skoler i undersøgelsen på, at det er vigtigt at have en professionaliseret og systematiseret RKV-proces.


Elevernes RKV er individuel, og derfor bliver tilrettelæggelsen af undervisningsforløbene nødt til at rumme tilstrækkelig fleksibilitet. Skolerne anvender forskellige tilrettelæggelsesformer, der giver mulighed for individuelle læringsforløb i et socialt læringsrum.


Selvom skolerne i undersøgelsen karakteriserer de voksne som selvstændige, er det vigtigt at støtte dem tæt i deres læreproces. Særligt vigtigt er det, hvis eleverne har et forløb, der er afkortet pga. RKV og derfor forskelligt fra andre elever. Hvis det er muligt, kan skolen oprette hold for EUV- elever, som har et afkortet GF2 eller tilrettelægge muligheder for at tilgå undervisningen fleksibelt.


Understøt arbejdet med voksenpædagogiske miljøer, og inddrag de voksne i udviklingen af disse. Undersøgelsen peger på, at det er lettest for skolerne at skabe voksenpædagogiske miljøer, hvor der er mange voksne elever. Derfor er det også særligt vigtigt at have fokus på de voksne i de uddannelser, hvor de er få. Hvis der ikke er volumen til at oprette særskilte hold for de voksne, er det særligt vigtigt at rette læreres og lederes opmærksomhed voksenpædagogiske tilgange og inddrage de voksnes erfaringer og ressourcer i undervisningen.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.