Euv er erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En euv er derfor som udgangspunkt af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de unge.

Det konkrete uddannelsesforløb for den enkelte afhænger af, hvad den voksne har med i baggagen. Læs mere her.

Euv har ligesom erhvervsuddannelserne for unge hjemmel i lov om erhvervsuddannelser. Det betyder, at der gælder de samme regler for euv, som der gælder for erhvervsuddannelserne for unge, med mindre der er fastsat særlige regler for euv.