Erhvervsinformatik - det merkantile område

Inspiration til undervisning inden for kompetenceområderne Digital myndiggørelse og Teknologisk handleevne og computationel tankegang - særligt målrettet det merkantile område.