Forløb

Data og databaser: Få orden i kaos med en relationsdatabase

Forløb om betydningen af datatyper og relationer, hvor eleverne blandt andet skal opbygge en relationsdatabase med tabeller.

Målgruppe: Erhvervsinformatik på C-niveau inden for de merkantile uddannelser.
Tidsforbrug: 5 klokketimer + elevens egen studietid.

Poul Følbæk fra Campus Vejle fortæller om undervisning i databaser og netværksarkitektur på de merkantile uddannelser. Desuden introduceres det nedenstående undervisningsmateriale.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Om forløbet

Formålet med materialet er at sætte eleven i stand til at opbygge en relativt simpel relationsdatabase med minimum 2 tabeller. Kendskabet til relationsdatabaser skal bidrage til at gøre eleven til en sikker bruger, der kan stille krav til opbygningen af en database ift felter, poster og udtræks-/søgemuligheder.

Igennem forløbet arbejder eleverne praktisk med at fremfinde (manipulere) relevante informationer fra relationsdatabasen til brug for kundeservice via SQL-forespørgsel vha QBE-gitter.

Der arbejdes med følgende faglige mål:

 • kan redegøre for opbygningen af og anvendelse af enkle erhvervsfaglige databaser, udtrække information samt bearbejde information i disse (9).

Materialet indgår i Data og databaser, følgende mål fra kernestoffet dækkes:

 • databasers anvendelse i erhvervsfaglige sammenhænge og database-forespørgsler
 • bearbejde information af udtræk
 • modellering og manipulation af data i databaser
 • 3-lags arkitektur i software

 

Planlægning/overvejelser

Den viden eleven opnår om databaser, skal give en grundlæggende forståelse for virksomheders og offentlige instansers brug af databaser, Forløbet sigter mod at tydeliggøre, hvordan data skaber værdi for virksomheder indenfor det merkantile område.

Der er særligt fokus på, hvordan der kan arbejdes med udtræk (manipulation) af data. Eleven skal kunne trække informationer fra databasen, fx. salgstal – og skal eksportere dette udtræk til et regnearksprogram og evt. danne diagrammer etc., og bruge disse oplysninger i et nyhedsbrev/-mail.

Gennem hele forløbet bør der så vidt muligt inddrages eksempler fra relevant erhvervsfaglig kontekst, fx.:

 • Kontoreleven ved bilforhandleren, der skal indkalde til dækskift. Handelseleven,  der skal invitere VIP-kunder over en bestemt omsætning til et kundearrangement.
 • Detaileleven, der skal fremfinde kunder med særlig interesse for vin, og give disse kunder et godt tilbud på Ripasso i en kunde-APP (COOP).

Bilagene til forløbet, som findes nedenfor, kan tilpasses elevernes branche. 

 

Forløbets opbygning

1. Introduktion -  Normalisering  (2 timer)

 • Tavlegennemgang og klassedialog, hvor begreberne kartotek, database, felter, poster, unik nøgle, redundans og relationer bliver gennemgået og forklaret.  
 • Klassen ser i fællesskab video om Normalisering fra Viden om Data
 • Teoretisk gennemgang af metode til at forbedre et database-design, for at undgå redundans og inkonsistens (brug evt. powerpointen nedenfor)

Materialer:

 

2. Opbygning af relationsdatabase (2 timer)

Praktisk opgave, hvor eleverne opbygger relations-database i Access. 

Materialer: 

 

3. Dataudtræk (1/2 time)

Praktisk opgave, hvor eleverne skal genere en kundedatabase, evt. med udgangpunkt i deres USF-virksomhed eller branche. Derefter skal de oprette et nyhedsbrev og brevflette med udgangspunkt i forespørgsel i databasen. 

Materialer:

 

4. Gennemgang af trelagsarkitekturen (½ time) 

 • Underviseren gennemgår trelagsarkitekturen ved brug af nendenstående PowerPoint.
 • Gennemgang af QBE-gitteret, herunder præsentation af SQL-programmeringssproget og introduktion til et databaseprograms funktionalitet.
 • Underviseren kan eksemplificere trelagsarkitekturen ved fx at genere en hjemmeside i en web-editor og vise den underliggende html-kode  eller ved at vise en forespørgsel i QBE-gitteret med svar og vise den underliggende SQL-kode.

Materiale:

 

(5) Hvordan fanger man data? (ekstra materialer, hvis der er tid)

Klassen kan i fællesskab se videoerne fra Viden om Data, hvor Povl og Cecilie fortæller om CRM-systemerne i deres virksomheder .
Eleverne kan i grupper eller parvis besvare følgende spørgsmål: 

 • Hvordan skaber data værdi for henholdsvis HK og Aarstiderne?
 • Hvordan kan andre virksomheder bruge et CRM-system til at skabe værdi for netop deres kunder? - nævn gerne 3 måder/områder

Materiale:

 

 

Elevens egen studietid

Eleverne kan med fordel opfordres til at bruge tid på følgende materiale, som er stillet til rådighed af KursusCentret på Campus Vejle:
Access 2016 - 40751 - Anvendelse af databaseprogrammets data (72 sider)
Øvelsesfiler - Access - Anvendelse af databaseprogrammets data

Desuden kan underviseren laves quizzer eller krydsord med summativ feedback, hvor den enkelte elev kan få feedback på egen præstation. 

 

Evaluering

Der lægges vægt på den formative feedback, hvor eleven (eller gruppen) får feedback på deres arbejde via samtale med underviseren.

 • Der gives feedback og bedømmes på den afleverede relationsdatabase:
  • Er materialet korrekt normaliseret?
  • Er der anvendt relevante datatyper?
  • Er der trukket relationer og anvendt ”referentiel Integritet”?
 • Der evalueres på det afleverede udtræk:
  • Er der anvendt korrekte filter ift opgaven?
 • Der evalueres på det afleverede produkt
  • Er der foretaget brev- eller mailfletning?
  • Er disse umiddelbart anvendelige i ex en salgs-/kundekampagne.?
 • Opgaven indgår i elevens eksamensportfolio

Kreditering

Udarbejdet af Poul Følbæk, Campus Vejle – Viden om Data

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.