Virtuel undervisning i grundfagene

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til, hvordan undervisere kan støtte op om og bidrage til elevernes undervisning og læring via virtuel undervisning.

 

Inspiration til fagene