Ifølge dagtilbudsloven skal børn i treårsalderen, der går i dagtilbud, have foretaget en sprogvurdering, hvis der er adfærdsmæssige, sociale eller andre forhold, der giver formodning om, at det pågældende barn kunne have behov for sprogstimulering. Børn, der ikke går i dagtilbud, skal i treårsalderen have foretaget en sprogvurdering. 

Den enkelte kommune kan vælge at fremrykke sprogvurderingerne for både børn i og uden for dagtilbud til toårsalderen.

Læs mere om sprogvurdering af børn i og uden for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvad enten sprogvurderingen foretages, når barnet er omkring to eller omkring tre år, stiller Børne- og Undervisningsministeriet forskellige sprogvurderingsværktøjer til rådighed for kommunerne. Find beskrivelser af de enkelte værktøjer nederst på siden.

 

Den nødvendige it-understøttelse

Alle sprogvurderingsværktøjer kræver imidlertid en it-understøttelse for at kunne anvendes.  

I tilfældet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, før skolestart og i børnehaveklassen” stiller Socialstyrelsen en it-understøttelse til rådighed, kaldet FKO-sprog. Find den her.

I tilfældet ”Sprogvurdering 3-6 år” og ”Sprogvurdering 2 år” er det op til den enkelte kommune på almindelige konkurrencevilkår at erhverve sig en it-understøttelse gennem en it-leverandør.

Information til it-leverandører findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Find beskrivelser af de enkelte sprogvurderingsværktøjer