Artikel

Gratis it-løsning til sprogvurderingsredskaberne Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6

It-løsningen Sprogvurdering.dk kan bruges  af kommuner, dagtilbud og skoler, som sprogvurderer med værktøjerne Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering.dk

Sprogvurdering.dk er en it-løsning til ministeriets sprogvurderingsværktøjer Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6, som kommuner, dagtilbud og skoler kan vælge at anvende til sprogvurdering på dagtilbudsområdet og i børnehaveklassen.

Se Sprogvurdering.dk her.

 

Indhold i Sprogvurdering.dk

I Sprogvurdering.dk kan du bl.a.:

  • Indtaste resultatet af en sprogvurdering for et barn i to-, tre-, fire-, fem- og seksårsalderen samt i børnehaveklassen. For klassetesten i børnehaveklassen skal børnene udføre sprogvurderingen på papir, hvorefter børnenes besvarelser efterfølgende skal indtastes i Sprogvurdering.dk.
  • Se et barns resultat som en samlet score og opdelt i enkelte deltest.
  • Få overblik over de børn, der går i det enkelte dagtilbud eller den enkelte børnehaveklasse, afhængig af hvilken ’rolle’ man har tilknyttet sit UNI-login. 
  • Se, hvorvidt de enkelte børn er sprogvurderet, om der er påbegyndt en sprogvurdering eller ikke er sprogvurderet. Kommunen kan videregive sprogvurderingen fx ved skift imellem dagtilbud eller fra dagtilbud til skole. Hvis et barns sprogvurderingsresultater videregives, skal det ske efter de databeskyttelsesretlige regler

På Sprogvurdering.dk kan du desuden:

  • Hente materialerne og vejledninger til Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6.
  • Finde svar på spørgsmål i en FAQ
  • Se videovejledninger til it-løsningen.

 

Nye muligheder fra foråret 2022

Fra foråret 2022 vil følgende nye funktionaliteter kunne tages i brug i Sprogvurdering.dk:

  • Oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression, hvis der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i forskellige aldre. Progressionen vises både for de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og for de enkelte deltest.
  • Samlede resultater for det enkelte dagtilbud/den enkelte skole svarende til de data, der vises på kommunalt niveau. Samlede sprogvurderingsresultater for daginstitutioner/enheder/dagpleje eller skolen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (før-skriftlige og talesproglige færdigheder)
  • Samlede sprogvurderingsresultater for daginstitutioner/enheder/dagpleje eller skolen, for de enkelte deltest i sprogvurderingen.

 

Ny funktionalitet på vej

Vi arbejder derudover fortsat på, at udvikle funktionalitet til Datavisninger på kommunalt niveau, herunder samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på de enkelte daginstitutioner, enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler. Når funktionaliteten er klar, vil kommunalt ansatte kunne logge ind ved brug af deres NemID/MitID og ansatte på institutionerne vil fortsat skulle logge på med Unilogin.

Endeligt vil vi udvikle funktionalitet i Sprogvurdering.dk, som på sigt gør det mulig, at børn i børnehaveklassen selv kan indtaste svarene på klassetesten.

 

Yderligere information om Sprogvurdering.dk

Sprogvurdering.dk er en it-løsning til ministeriets forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6, som er udviklet til brug for den lovpligtige sprogvurdering på dagtilbudsområdet samt den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen. Værktøjerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet for ministeriet.

It-løsningen stilles gratis til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den lovpligtige sprogvurdering gennemføres. Der kan anvendes andre sprogvurderingsværktøjer end ministeriets, ligesom ministeriets sprogvurderingsværktøjer kan anvendes i andre it-løsninger end Sprogvurdering.dk.

Sprogvurdering.dk er udviklet med inddragelse af brugere, interessenter og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-løsning ”FKO Sprogvurdering”, som blev lukket i slutningen af 2019.

 

Læs om sprogvurdering i dagtilbud her (emu.dk) og her (uvm.dk).

Læs om sprogvurdering i børnehaveklassen her (emu.dk) og her (uvm.dk).

Dette brev er udsendt til kommuner og aktører på dagtilbudsområdet i januar 2022.

 

Kontakt

Ved spørgsmål, er I velkomne til at kontakte specialkonsulent Inge-Line Olesen på inge-line.olesen@stukuvm.dk eller på telefon 40 23 60 75.

Ved tekniske spørgsmål kontakt supporten ved Styrelsen for it og læring her eller på telefon: 70 21 21 55

Siden er opdateret 25. marts 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.