Læreplanstemaet Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

Læreplanstemaet Social udvikling

filmrulle
filmrulle
Demokrati i børnehøjde
filmrulle
filmrulle
Podcastsymbol
Plakat med små børns behov
to børn klatrer i træer
Forside til 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud
Tegning af fire børn der leger
Tegning af en gruppe børn på orange baggrund
pige på cykel
Forside til Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Forside til Måleredskaber i dagtilbud