Relationskompetent praksis

Fem film sætter fokus på den vigtige relationskompetence. Her får du et begrebsapparat til at forstå, reflektere og handle relationskompetent. 

I samarbejde med:

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, som har til opgave at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud og om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen.

Læs mere på Rådet for Børns Lærings hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.