Artikel

Regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering

Bliv en del af et netværk, hvor I kan få inspiration og udveksle erfaringer om jeres praksis for sprogvurdering, sprogstimulering og tilrettelæggelse af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud.

Regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet faciliterer regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

Der er pt fire regionale netværk:

  • Nordjylland
  • Midtjylland
  • Syddanmark
  • Hovedstaden & Sjælland er samlet i ét netværk,

Netværkene blev etableret i efteråret 2020 og afholdes i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til i første omgang udgangen af 2022.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkene er forvaltningsforankrede konsulenter, der arbejder med at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med to konsulenter.

 

Formål

Netværkene har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

 

Tid og sted

De første regionale netværksmøder er afholdt i november-december 2020.

Herunder finder I mødedatoer for tre runder netværksmøder i 2021. 

 

Maj 2021 – afholdes virtuelt

Tema: Fokus på organisering af sprogvurderings- og sprogstimuleringsindsatsen i kommunen

Hent program

Tilmelding:

19/5: Region Hovedstaden og region Sjælland

26/5: Region Midtjylland

27/5: Region Nordjylland

31/5: Region Syddanmark

 

 

September 2021 – afholdes forventeligt virtuelt

Tema: Valg og vurdering af samt erfaringer med forskellige sprogvurderingsredskaber

21/9 Region Hovedstaden og region Sjælland

24/9 Region Syddanmark

27/9 Region Midtjylland 

29/9 Region Nordjylland

 

November 2021 – afholdes forventeligt med fysisk fremmøde

 

 

Tilmelding

Hvis du ønsker at høre mere om eller tilmelde dig et af de regionale netværk, er du velkommen til at kontakte Tina Lykke Pedersen på tina.lykke.pedersen@stukuvm.dk