Artikel

Regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering

Bliv en del af et nyt netværk, hvor I kan få inspiration og udveksle erfaringer om jeres praksis for sprogvurdering, sprogstimulering og tilrettelæggelse af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud.

Etablering af regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet etablerer nu regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkene er forvaltningsforankrede konsulenter, der arbejder med at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med én konsulent.

 

Formål

Netværkene har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

 

Tid og sted

De første regionale netværksmøder afholdes virtuelt på følgende tidspunkter: 

Region Hovedstaden & Sjælland 18. november 2020 kl. 10.00-14.00

Region Midtjylland 3. december 2020 kl. 10.00-14.00             

Region Nordjylland 9. december 2020 kl. 10.00-14.00

Region Syddanmark 14. december 2020 kl. 10.00-14.00

I 2021 og 2022 vil der være to-tre møder i hvert netværk.

 

Tilmelding

Hvis du ønsker at høre mere om eller tilmelde dig et af de regionale netværk, er du velkommen til at kontakte Tina Lykke Pedersen på tina.lykke.pedersen@stukuvm.dk