Regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet faciliterer regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

Netværkene blev etableret i efteråret 2020. Indtil videre har vi midler til at fortsætte netværkene indtil udgangen af 2023. 

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkerne er konsulenter i kommunale forvaltninger med ansvar for at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med to konsulenter.

 

Formål

Netværkerne har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

 

Er jeres kommune ikke med i netværket?

Hvis I gerne vil deltage i netværket, kan I sende en mail til amalie.nicole.ploug.bach@stukuvm.dk. Skriv navne, e-mailadresser, stillinger, arbejdssted i forvaltningen og kommune på den eller de deltagere, der skal deltage. I kan deltage med op til to personer per kommune.

 

Information om kommende møder

Hvis du er tilmeldt netværket, vil du modtage en mail med invitation til næste netværksmøde. 


7. møde
Tema: Sprog i tilsynsarbejdet. Oplæg v. det statslige tilsynsrejsehold og oplæg v. Høje Taastrup Kommune.
Juni 2023.

6. møde
Tema: 1) Præsentation af arbejdet med nyt inspirationsmateriale om sprogvurdering og sprogstimulering, oplæg v. EVA.
2) Aktuelle, lokale optagetheder i netværket. Korte indflyvninger fra tre-fire kommuner om aktuelle optagetheder som oplæg til sparring og drøftelser på tværs i netværket.
November/december 2022.

5. møde
Tema: Børn med DLD – developmental language disorder – i dagtilbud og skole. Mødet blev afholdt som et landsdækkende møde i samarbejde med KL’s og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter. Oplæg v. ph.d. Rikke Vang Christensen og to kommuner: Roskilde og Vejle.
Juni 2022.

4. møde
Tema: Data og kommunale erfaringer med arbejdet med data i forbindelse med sprogvurdering og sprogstimulering. Oplæg v. Skive Kommune og Område Nørrebro-Bispebjerg i Københavns Kommune.
Marts 2022.

3. møde
Tema: Valg og vurdering af måleredskaber i dagtilbud – herunder sprogvurderingsredskaber. Oplæg v. Danmarks Evalueringsinstitut samt v. Torkil Østerbye, lektor, ph.d. ved VIA University College.
September 2021.

2. møde
Tema: 1) Sammenhæng i styringskæden v. Praksiskonsulenterne, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 2) Sprogvurdering af to- og flersprogede børn samt sprogvurdering af børn uden for dagtilbud v. to kommuner fra netværket
Maj 2021

1. møde
Tema: 1) Oplæg om analyse af kommunernes arbejde med sprogudvikling på dagtilbudsområdet v. Social- og Indenrigs Benchmarkingenhed. 2) Forventningsafstemning og drøftelse af rammer for netværk
November 2020


Deltagende kommuner i de regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Juli 2023

Albertslund
Allerød
Assens
Ballerup
Billund
Bornholm
Brønderslev
Egedal
Fanø
Favrskov
Faxe
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Furesø
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gladsaxe
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Herlev
Hillerød
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
Ishøj
Kalundborg
Kerteminde
Kolding
København
Køge
Lejre
Lemvig
Lolland
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Nordfyn
Nyborg
Odense
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Silkeborg
Skive
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Tønder
Tårnby
Vallensbæk
Varde
Vejen
Vesthimmerland
Vordingborg
Aalborg
Aarhus