Redskab

Inspirationsmateriale om leg

Bliv inspireret til arbejdet med børns leg – en del af det fælles pædagogiske grundlag.

Dette materiale er til dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksem­pelvis som leder, pædagogisk personale eller konsulent. Materialet kan bidrage til refleksion over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med at udvikle legen og jeres legemiljøer i praksis.

 

Materialet består af

 • Hæftet ”Kort om leg”, som udfolder fire centrale temaer igennem fire kapitler:
  • Børns leg, som handler om, hvordan leg opstår og udvikler sig, og hvilke former for leg, børn leger i dagtilbud.
  • Legemuligheder, som handler om, at børn har brug for støtte til at opøve legeviden og legekompetencer for at deltage aktivt i legefællesskaber.
  • Steder, rum og materialer i leg, som handler om, hvordan børn udvik­ler deres lege i samspil med det fysiske legemiljø.
  • Pædagogisk personales understøttelse af leg, som handler om, hvor­dan dagtilbud kan fremme en rig legekultur med legemuligheder for alle ved at involvere sig i leg fra forskellige positioner.

Efter hvert kapitel finder du praksisnære cases samt refleksionsspørgsmål, som sætter fokus på jeres eget arbejde med leg.

 • Modul om leg, som er en Power-point præsentation med pointer fra legeforskning samt øvelser. Denne kan du bruge til at holde et oplæg som input til jeres arbejde med børns leg, fx på et personalemøde.
   
 • Dialogkort, som giver jer spørgsmål til reflek­sion over arbejdet med leg.

 

 

Hent materialerne her

Viden og inspiration til at arbejde med børns leg.

Spørgsmål, I kan reflektere over, når I vil sætte fokus på børns leg og jeres legemiljøer.

Modulet indeholder oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om leg' samt øvelser med drøftelser, hvor I reflekterer over egen praksis.

Modulet indeholder oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om leg' samt øvelser med drøftelser, hvor I reflekterer over egen praksis.

 

Kreditering

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Tre forskere inden for børns leg har bidraget til udvikling af materialet: Ditte Winther Lindqvist, Helle Marie Skovbjeg og Søren Smidt.