Et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i Danmark

Det pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som skal danne udgangspunkt for arbejdet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i de danske dagtilbud. Nogle elementer vil altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre, fx forældresamarbejde, vil være mere til stede i nogle sammenhænge end i andre.

Læreplansblomsten med fremhævelse af det pædagogiske grundlag
© Børne- og Undervisningsministeriet