Forskning og viden

Evaluerende pædagogisk praksis

I dette materiale kan I finde viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.

Forside til Evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Undervisningsministeriet

Gennem evaluering og dokumentation kan I skabe ny viden. Denne viden bidrager til at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og til at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Med den styrkede pædagogiske læreplan skal jeres evalueringspraksis have fokus på sammenhængen mellem læringsmiljøet på den ene side og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på den anden side.

Forudsætningen for en velfungerende evalueringskultur er, at I som pædagogisk personale og ledelse udvikler en løbende faglig selvkritisk og reflekteret tilgang til jeres pædagogiske praksis. På den måde bliver I klogere på, om læringsmiljøet giver det ønskede udbytte for børnene.

 

Materialets indhold

 • Forskningskortlægning
 • Kort om evaluerende pædagogisk praksis – tre trin til, hvordan I kan arbejde med dokumentation og evaluering:
 1. Gør jeres formål med evaluering tydeligt.
 2. Dokumentér med fokus på læringsmiljø og fælles refleksion.
 3. Analysér jeres dokumentation, og sæt en retning for jeres fremtidige praksis.
 • Dialogkort – tre trin med inspirationsspørgsmål til den gode proces:
 1. Hvad vil vi blive klogere på?
 2. Hvordan skal vi blive klogere?
 3. Hvad kan vi lære af det, vi har set?
 • Plakat
 • Film

 

Film

© Danmarks Evalueringsinstitut

Filmens varighed: 8,29 min.

Bag om materialet

Evaluerende pædagogisk praksis er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.