En systematisk og udviklende evalueringskultur er afgørende for at kunne udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis. Evalueringskultur handler om, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Viden og inspiration