Redskab

Inspirationsmateriale til dagtilbud

Her finder du redskaber til det pædagogiske personales refleksion over egen praksis, samt konkrete praksisnære aktiviteter for hhv. personale og børn.

Inspirationsmaterialet er et bidrag til det eksisterende arbejde med demokrati og demokratisk dannelse i dagtilbud. Derudover er materialet en praksisorienteret inspiration til, hvordan I som pædagogisk personale i dagtilbud kan arbejde med at give børnene erfaringer med at deltage aktivt i demokratiske fællesskaber.

Inspirationsmaterialet indeholder to dele, som består af redskaber og aktiviteter, der på forskellig
vis understøtter det pædagogiske arbejde med at undersøge og reflektere over temaerne: 1)demokratisk deltagelse, 2) medborgerskab, 3) stærke fællesskaber, 4) kritisk tænkning og 5) kontroversielle emner. 

Del 1 består af tre redskaber, der understøtter det pædagogiske personale i arbejdet med
professionel selvrefleksion over egen praksis.

• Redskab 1: Refleksionsaktivitet om sociale kategorier
• Redskab 2: Flere perspektiver i spil
• Redskab 3: Dialog om kontroversielle emner med forældre

Del 2 består af fem hhv. personale -og børneaktiviteter, der understøtter det pædagogiske arbejde
med børn i alderen 3-5 år.

• Personaleaktivitet: Hvem har og får taletiden?
• Personaleaktivitet: Nonverbale kommunikationsformer i børnegruppen
• Børneaktivitet: Musik i følelser
• Børneaktivitet: Hvad mener du?
• Personaleaktivitet: Åbent møde

Materialet, der er en del af en større materialepakke til inspiration for fagprofesionelle i dagtilbud, er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VUDA (Via University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.