Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde

Hvordan understøtter man børn i dagtilbud i at opleve, at de er en del af et større fællesskab? Det giver denne inspirationspakke både viden om, inspiration og konkrete redskaber til. 

Demokratisk dannelse starter tidligt i barndommen. Der er derfor gode grunde til at arbejde med demokrati og medbestemmelse allerede i dagtilbud. Når I som pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen arbejder målrettet med at inddrage børne- og forældreperspektiver, støtter I børnene i at opleve medbestemmelse, udvikle selvstændighed og forståelse for fællesskab og demokrati.  

Find materialerne herunder

Demokrati i børnehøjde
Demokrati i børnehøjde - inspirationsmateriale
Demokrati i børnehøjde - redskabspakke
Boost demokrati i børnehøjde

Materialerne er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VUDA (Via University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.