Redskab

Demokrati i børnehøjde

Materialet består af fem konkrete redskaber til faglig selvrefleksion og praksisudvikling i hverdagen. 

Denne redskabspakke er udviklet med henblik på at støtte dagtilbudsledere og det pædagogiske personale i deres faglige selvrefleksion over det pædagogiske arbejde med demokrati i børnehøjde.

Redskabspakken består af fem redskaber:

1. Pulsmåling af hverdagsdemokratiet (et selvevalueringsredskab)
2. 5F-modellen (et anerkendende udviklingsredskab)
3. Fagligt interview (et levende vidensdelingsværktøj)
4. Vejen tilbage fra målet (en anderledes planlægningsmetode)
5. Prøvehandlinger (et redskab til systematisk hverdagsinnovation)

De første tre redskaber kan med fordel bruges til at igangsætte en faglig selvrefleksion og evaluering, som er et afgørende element i udviklingen af det pædagogiske arbejde med demokrati i børnehøjde.

De to sidstnævnte redskaber er mere handlingsorienterede og lægger op til at eksperimentere i hverdagens arbejde.

Materialet, der er en del af en større materialepakke til inspiration for fagprofesionelle i dagtilbud, er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VUDA (Via University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.