Forskning og viden

Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde

Dette hæfte giver viden om og inspiration til arbejdet med børns medbestemmelse og forståelse for demokrati. 

Når I arbejder med demokrati og medbestemmelse i dagtilbuddet giver I børnene erfaringer med at deltage aktivt i demokratiske fællesskaber og er på den måde med til at understøtte børnenes lyst til at deltage aktivt i samfundet.

De tidlige år fra 0 til 5 år er meget vigtige for børns senere udvikling og trivsel som unge og
voksne. Også demokratisk dannelse starter allerede i barndommen, så der er gode grunde tilallerede i dagtilbud at arbejde med demokrati og medborgerskab.

Hæftet "Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde" zoomer ind på tre vigtige dimensioner i jeres pædagogiske arbejde med demokrati og medbestemmelse i børnehøjde.

Det handler om at:

1. arbejde med demokratiske fællesskaber.

2. styrke børns evne til at tænke kritisk.

3. skabe dialog om følsomme og kontroversielle emner.

Materialet, der er en del af en større materialepakke til inspiration for fagprofesionelle i dagtilbud, er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VUDA (Via University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.