Sprog og sprogsyn

Arbejdet med det skrevne sprog og det talte sprog står stærkt i danskfaget. Sproget trænes produktivt og receptivt, som tilegnelse af viden og vejen til litteratur, kommunikation og erkendelse.