Sprog og sprogsyn

Arbejdet med det skrevne sprog og det talte sprog står stærkt i danskfaget. Sproget trænes produktivt og receptivt, som tilegnelse af viden og vejen til litteratur, kommunikation og erkendelse.

Sproget trænes gennem stilladseringer, tekstlæsning, skriveprocesser og ved brug af kreativitet.

På denne side kan du efterhånden læse faglig artikler, som redegøre for sprogsynet i dansk på avu og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med funktionelt sprogsyn.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.