Den faglige anbefaling

Fem sites med fokus på bæredygtighed

Underviser og forfatter Andy Højholdt anbefaler fem hjemmesider med konkret inspiration til din undervisning. Siderne har fokus på et bredt bæredygtighedsbegreb. 

ASTRA

På ASTRAs hjemmeside kan du finde idéer og inspiration til undervisningen – primært fra 4. klasse og op. Afsættet er de naturfaglige fag, og fokus er på udvikling af elevernes handlekompetence.

 

UNESCOs materialebank

I UNESCOs materialebank finder du inspiration til arbejdet med en bred definition af bæredygtighed. UNESCOs fire søjler er inddraget i udvælgelsen. Materialet er skabt af skoler, der arbejder med bæredygtig udvikling, og der er særligt vægt på handlekompetence.

 

Verdenstimen

Verdenstimen.dk er en del af det internationale initiativ World’s Largest Lesson. Her finder du inspiration til undervisning i alle skolens fag – og ikke mindst alle verdensmålene.

 

Skoven i Skolen

Skoven-i-skolen.dk har en bred tilgang til undervisning, hvor hovedvægten er på undervisning i naturen – med hoved, hånden og hjertet i forening. Der er inspiration til alle skolens fag fordelt på årstider, lokalitet og klassetrin. Der er på platformen særligt fokus på udeskole og udeundervisning bredt set.

 

CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank

Her finder du en samling af digitale undervisningsmaterialer rettet mod grundskolen. Materialet har især fokus på naturfaglige dimensioner som klima, forbrug, ressourcer, affald og fødevarer.

 

Læs også Andys artikel Få greb om bæredygtighed i din undervisning på emu.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.