Redskab

Informationsbrev til ledelsen på gymnasiale institutioner

Informationsbrevet rummer oplysninger til institutionens ledelse om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed. 

Formålet med brevet er at orientere ledelsen om de nødvendige forberedelser forud for gennemførelsen af trivselsmålingen og selve gennemførelsen af målingen. Brevet indeholder også information om, hvordan ledelsen får adgang til resultaterne af målingen, så de kan distribueres til lærere og andre relevante modtagere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.