Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf

Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf er en forening for tysklærere på enten stx eller hf.

Foreningens formål er følgende:

Foreningens formål er at samle alle, der underviser i tysk enten på STX eller HF, til varetagelse af fælles interesser og styrkelse af det kollegiale sammenhold. Foreningen varetager medlemmernes faglige interesser over for myndigheder, institutioner og sproglærerorganisationer i ind- og udland og samarbejder med Gymnasieskolens Lærerforening om at forbedre arbejdsforholdene for medlemmerne.

Foreningens samarbejde med andre organisationer

Som betalende medlem bliver du del af en forening, der arbejder for tyskfaget i mange forskellige sammenhænge. Vi har en tæt kontakt til fagkonsulenten og er repræsenteret i forskellige udvalg, fx i GL, Det Nationale Center For Fremmedsprog og Goethe Instituttet.

Wissenswert

Derudover modtager vores medlemmer vores medlemsblad WissensWert med posten, der udkommer tre gange om året.

Her orienterer vi om arbejdet i foreningen, nyt fra fagkonsulenten samt nyt fra organisationer og foreninger, som vi har berøringsflader med. Desuden giver vi inspiration til livet som gymnasielærer gennem tema-artikler, voxpops, bog- og filmanmeldelser og meget andet.

Bidragsydere til bladet er ikke bare bestyrelsen selv, men i stor stil gymnasielærere rundt omkring i landet, der på fornemmeste vis er årsagen til, at vi kan skabe et interessant, dynamisk og inspirerende medlemsblad.

Medlemsskab

Et medlemskab i foreningen koster 400 kroner om året. Studerende, pensionister og arbejdssøgende kandidater betaler halvt kontingent, dvs. 200 kroner. Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du blive medlem via vores hjemmeside (se nedenfor).

Årsmøde, kurser og generalforsamling

Som forening afholder vi hvert skoleår en række kurser med spændende oplægsholdere og workshops. Vi har fokus på nye emner indenfor tyskfaget, og ønsker gennem vores kurser at udbyde en bred palet af efteruddannelsestilbud til vores medlemmer. Vores kurser foregår i både ind- og udland. Som medlem har man førsteret til vores kurser, og får ligeledes kurset til en reduceret pris.

Hjemmeside

Vil du læse mere om vores forening kan du orientere dig på vores hjemmeside.

http://tysklaererforeningen.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.