Aktivitet

Hvorfor skal vi lære tysk?

Lad eleverne undersøge stillingsopslag med tysk som krav, argumentér for at lære tysk og afslut med, at de laver en egen kampagne for at lære tysk.

Anslået tidsforbrug: Aktiviteten kan gennemføres på ca. 2 x 90 minutter.

Mange elever vil ofte have få autentiske møder med tysk, og forestillingen om et fremtidigt arbejds- eller studieliv, hvor tysk indgår, ligger for mange elever fjernt. Derfor er det vigtigt for elevernes motivation for faget at diskutere situationer og job, hvor tysk gøres relevant. Dette ligger i tråd med læreplanens ønske om at give eleverne ”indsigt i tyskfagets anvendelse i det omgivende samfund, hvilket bidrager til udviklingen af deres karrierekompetence”. Aktiviteten kan desuden bruges til at træne elevernes innovative kompetencer.  

 

Planlægning og organisering 

Aktiviteten er opbygget således, at eleverne først læser om og lytter til personer, der bruger sprog i deres hverdag, inden de skal forholde sig til og diskutere, hvad der for dem er væsentlig motivation for at lære tysk. Afslutningsvist skal de i en kreativ opgave formidle de væsentligste argumenter over for en bestemt målgruppe. 

Som forberedelse skal eleverne have adgang til artikler om tysk i erhvervslivet, ligesom de skal have listen med argumenter for at lære sprog. Hvis nogle grupper skal lave voxpop-interviews kan det være en god idé på forhånd at have lavet aftaler med kolleger, ledelse eller andre klasser, der kan indgå i sådan et interview. 

 

Aktivitetens opbygning 

Aktiviteten af opbygget i del 1, del 2 og del 3.

 

Del 1: Brug af fremmedsprog i erhvervslivet

Indledningsvist kan man vise eleverne eksempler på personer, der bruger fremmedsprog i deres hverdag eller job. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har fx lavet videoerne Gå ikke glip (ncff.dk), ligesom også Københavns Universitet har film om karriere med sprog (studier.ku.dk). I medierne findes der ligeledes med jævne mellemrum artikler, der tematiserer manglen på fremmedsprogskompetencer i Danmark.

Derefter kan man bede eleverne undersøge på jobportaler, hvor og i hvilke stillingstyper der efterspørges tyskkundskaber og på hvilket sprogligt niveau.

Afslut med en fælles diskussion af karrieremæssige fordele ved fremmedsprogskompetencer. 

 

Del 2: Elevernes egen motivation 

Hvis man vil undersøge elevernes egen motivation eller give dem yderligere motivation for sprogindlæring, kan man give eleverne nedenstående liste med argumenter for at lære fremmedsprog og lade dem diskutere, hvad der for dem er de vigtigste tre argumenter.

Dette kan suppleres med en afstemning, hvor klassen afgør, hvad der for dem er de vigtigste argumenter.

På den måde bliver eleverne tvunget til at forholde sig til, hvad der motiverer dem til at lære sprog.  

Argumenter for at lære sprog

 1. At lære et nyt sprog er som en træning for hjernen. Det gør din tænkning mere fleksibel, forhindrer demens og styrker din korttidshukommelse. 

 1. Hvis du kaster dig ud i at lære flere sprog samtidigt, bliver du bedre til at tackle hverdagens problemer, fordi din hjerne bliver god til at jonglere med forskellige opgaver. 

 1. Du øger dine chancer for fremtidige jobmuligheder. I erhvervslivet er det vigtigt at kunne tale flere sprog. Bare ved at tilføje et ekstra sprog til dit repertoire kan du åbne døre til spændende karrieremuligheder. En undersøgelse fra Københavns Universitet viste, at 75 % af deltagerne oplevede, at de fik et karrieremæssigt løft ved at kunne flere sprog. 
 1. Når du lærer et nyt sprog, åbner du døren til en hel ny kultur og en ny måde at tænke på. 
 1. Du bliver bedre til dit eget sprog. Undersøgelser viser, at du bliver en bedre sprogbruger på dit modersmål, fordi du lærer, hvordan sprog fungerer og kan sammenligne dem på tværs. 
 1. Du udvikler dig personligt ved at lære et nyt sprog, idet du udfordrer dig selv og oplever noget helt nyt. 
 1. Rejser bliver lettere og sjovere, hvis du ikke kun behøver stole på engelsk i udlandet. Når du taler det lokale sprog, undgår du misforståelser og imponerer de lokale. 
 1. Hvis du nogensinde overvejer at arbejde eller studere i udlandet, vil det at kunne sproget gøre overgangen og kommunikationen med medstuderende, kolleger og lokale myndigheder meget lettere. 
 1. Det er sjovt! At lære et nyt sprog er en spændende udfordring. 
 1. Et enkelt sprog er ikke nok i en global verden. Selvom mange kan engelsk, er det ikke altid tilstrækkeligt. Tænk på alle de muligheder, du kan gå glip af, hvis du ikke kan kommunikere på det lokale sprog. I mange lande kan en stor del af befolkningen ikke engelsk. 
 1. Du bliver også mere kreativ. Når du kaster dig ud i et nyt sprog, får du nye perspektiver og måder at se verden på. Det kan føre til kreative udfoldelser som sange, rejser og litteratur. 
   
 2. Sprogfærdigheder giver dig mulighed for at læse tekster fra andre lande, hvilket kan være en fordel i forbindelse med videreuddannelse, eller hvis du vil følge med i internationale medier.

 

Del 3: Lav et kreativt produkt 

Dernæst kan man lade eleverne udarbejde et kreativt produkt, hvor de skal overbevise andre om vigtigheden af tyskkundskaber. Dette kan gøres både på dansk eller tysk afhængigt af elevernes niveau. Forslag til kreative produkter kunne være: 

 • Plakat: Design en plakat, der skal få unge til at lære sprog. Plakaten skal have et skarpt slogan. Under sloganet kan du tilføje et par overbevisende udsagn om, hvordan sprogfag åbner døre til internationale karrieremuligheder, rejseeventyr og en bredere forståelse af verden. Husk at lave et lækkert layout, så unge får lyst til at se på jeres plakat. Tilføj et fængende hashtag # til jeres plakat. 
   
 • Kreativ workshop: Organisér en sprogrelateret workshop eller begivenhed, der opmuntrer deltagerne til at udforske forskellige sprog gennem sjove aktiviteter. Din målgruppe er 8. og 9. klasses elever, som skal have brobygning på gymnasiet.   
   
 • Voxpop-interview: Gå rundt på skolen og interview andre elever og lærere og udfør korte voxpop-interviews. I skal på forhånd have lavet 3-4 relevante interviewspørgsmål. Husk, at spørgsmålene skal være åbne og engagerende. Sammensæt efterfølgende de bedste klip for at skabe en sammenhængende og informativ video om vigtigheden af sprogfag. Videoen skal afsluttes med en kort konklusion, hvor I opsummerer de forskellige synspunkter, I har indsamlet. 
   
 • Podcast: Lav et indslag i en podcast, hvor I diskuterer vigtigheden af at kunne sprog. En i gruppen er vært, og de andre kan spille en person, der har boet i udlandet, en arbejdsgiver med behov for sprogkompetencer, en tvivlende gymnasieelev osv. 

 

Evaluering og opfølgning 

Man kan afslutningsvist vælge det bedste kreative produkt på holdet, lade flere sproghold dyste mod hinanden med de bedste produkter eller vise resultaterne frem på morgensamling, til en sprogdag eller på skolens sociale medier. Hvis man ønsker det, kan man også som skriftlig evaluering lade eleverne udarbejde en jobansøgning på tysk til et job i deres sabbatår. 

 

Få mere inspiration

 

Kreditering

Rikke Taber Graverholt og Lasse Holmgren Brunø, Aalborg Katedralskole i samarbejde med CFU-redaktionen 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.