Aktivitet

Brug præpositioner i praksis

Billedbeskrivelse på tysk giver anledning til at bruge præpositioner. Aktiviteten kan varieres efter det emne, man er i gang med i øjeblikket og dermed træne relevant ordforråd.

 

Aktiviteten appellerer til de visuelle. Forløbet er til starten af 1.g. tysk fortsættersprog A/B på stx og hhx.

Anslået tidsforbrug: 20-60 minutter 

At løsrive grammatikøvelserne fra udfyldningsopgaver og oversættelser giver god træning i mundtlig tysk. Ved valg af billede, der indholdsmæssigt hænger sammen med kendt emne, træner eleverne ordforråd ud over præpositionerne og kasus. 

Faglige mål på fortsætter B stx:

  • føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter

  • anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne kan være dygtige til at oversætte i ro og mag, men en arbejdsform, hvor de skal bruge præpositionerne her og nu, styrker bevidstheden om nytten af at både kende ordene og deres styrelse. Billeder er en repræsentationsform, som appellerer til visuelle unge, så de vil ofte huske præpositionernes betydning bedre end ved mere skriftlige læringsformer. Desuden opfordrer øvelsen til at anvende kompensationsstrategier, når ordene mangler.

Elevforudsætningerne i denne øvelse er, at de kender præpositioner, deres styrelse og bestemte og ubestemte artiklers bøjning. Derudover er det en fordel, hvis eleverne har opbygget et ordforråd til det emne, der arbejdes med, og som kan bruges på denne øvelse. På denne måde virker øvelsen som en repetition og forankring af ordforråd. 

Eleverne arbejder i par, så alle er aktive.

 

Gennemførsel

Læreren vælger et billede - det kan være et Wimmelbild, der passer til det emne man er i gang med, f.eks. Weihnachten. Giv dem billedet, enten på deres computer eller fysisk. 

Eleverne skal som det første to og to skrive alle præpositioner, de kender til, ind på billedet placeret det rette sted. 

Opsamling med henblik på, at præpostionernes betydning og styrelse står klar for eleverne.

Hvis det er et hold, der har et godt ordforråd til emnet, kan læreren straks gå i gang. Hvis ikke, lader læreren  eleverne brainstorme og skrive alle relevante ord på dansk på fx en padlet. Derefter kan man fordele de danske ord og se, hvem der først får skrevet den tyske oversættelse.  

Eleverne arbejder sammen to og to. Lad dem skiftes til at spørge: Wo ist der Weihnachtsbaum? Wo ist die Kirche? Wo ist der Mann mit dem gestreiften Hemd? Og makkeren svarer: Der Mann mit dem gestreiften Hemd steht neben/hinter/vor der Kirche. osv. 

Som variant af øvelsen kan man sætte eleverne to og to med ryggen til hinanden. Den ene elev arrangerer nogle ting på sit bord, og den anden elev sidder klar med papir og blyant. Opgaven går nu ud på, at eleven tegner tingenes placering efter anvisninger fra den anden elev: Mein Handy liegt in der rechten Ecke des Tisches unter dem Grammatikbuch, osv.

 

Evaluering 

Giv eleverne en glosetest eller en test i præpositionernes betydning.

En anden mulighed er at bruge 10 minutter i næste time på et nyt billede og lade eleverne reflektere over, om de klarer denne øvelse bedre end timen før. 

 

Kreditering 

Dorthe Rasmussen Kjær, Rysensteen Gymnasium.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.