Redskab

Eksempler på skriftlige afleveringer

Arbejdet med skriftlighed står centralt i tyskfaget, hvilket kommer til udtryk i de faglige mål.

Eleverne skal kunne udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks samt analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi jf. de faglige mål. 

En væsentlig del af arbejdet med skriftlighed foregår i form af afleveringer. I det følgende præsenteres et udvalg af opgaver, som er blevet brugt i 1. g og 2. g Tysk B gennem de sidste år. Formålet er at give inspiration til forskellige former for opgaveudformning, som hjælper eleverne i arbejdet med at nå de faglige mål og samtidig integrerer det skriftlige arbejde med den øvrige undervisning.

Øverst på siden kan du finde dokumentet med eksempler fra 1. g og 2. g-undervisningen i Tysk B.

 

Kreditering

Malene Fletcher Hansen, Aarhus Statsgymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.