Artikel

Væk fortællelysten hos dine tyskelever

Gør samtalen på tysk om litteratur sjov og overskuelig gennem systematisk glosetræning, fortællespil og improteater.  

Forfatteren Tom Kristensen sagde engang ”jeg danser bedst i lænker”, og det fungerer også i tyskundervisningen.

 

Lær eleverne at danse i lænker

”At danse i lænker” betyder, at eleverne ofte skal undvære ordbogen og skriften og i stedet overgive sig til simple sætningsstrukturer, et fast repertoire af gloser og vendinger samt systematisk repetition for at aktivere samme ordforråd igen og igen i forskellige mundtlige samtaler. 

 

Et fast gloserepertoire

Giv eleverne et fysisk katalog med adjektiver og faste vendinger til resumé, personbeskrivelse og meningsudsagn, som kan bruges i samtaler om skønlitterære tekster. Kataloget kan bruges på tværs af tekster og emner og fungerer indirekte som eksamenstræning, da det netop er de tre discipliner vi ofte stiller spørgsmål i til den mundtlige eksamen.

Derudover kan læreren udvælge 20-40 emnegloser (alt efter niveau), som man forpligter sig selv og eleverne på at bruge i hver tysktime.

Den systematiske træning i gloser sker ofte på følgende måde:

 1. Timen indledes med 10 minutters Quizlet-træning i emnegloser, mens klassen hører en tysk sang og retter opmærksomheden mod faget tysk og de gloser, som skal konsolideres.
   
 2. Et felt på tavlen og i fælles OneNote tilføjes ”Wörter des Tages” med 2-3 gloser fra Quizlet-listen, som skal bruges af læreren og eleverne i timen. Gør det tydeligt i din intonation, når du bruger et af dagens gloser, og brug det samme ord på forskellige måder i samme time - forbered et par sammenhænge, hvor du kan bruge ordet.
   
 3. I arbejdsopgaver til en konkret tekst fremhæver læreren, at eleverne skal bruge enten quizlet-gloserne eller gloser fra kataloget.
   
 4. Forløbet afsluttes med en test uden hjælpemidler, hvor eleverne skal bruge gloserne både i oversættelsesøvelser og fri skriftlig fremstilling.

Lad eleverne spille samtalespil

Kataloget over faste vendinger kan man omsætte til et fysisk vende- og samtalespil med faste ordkort, som kan bruges til alle skønlitterære tekster. Ideen med spillet er at øve eleverne i at føre samtaler om litterære tekster i små grupper gennem kort, der både holder dem lænket til de faste vendinger fra kataloget og samtidig lader dem tale frit og spontant.

Spillet kan hjælpe eleverne med at få et aktivt ordforråd inden for disciplinerne: resumé, personbeskrivelse og meningstilkendegivelse.

Spillet kan man fx basere på en række højfrekvente adjektiver samt to typer samtalekort med startsætninger, der hjælper eleverne sprogligt i gang, og som er fokuseret på et begrænset udvalg af gloser.

Kortene kan laves med en forside med tysk tekst og en bagside med en dansk oversættelse.

 

Opvarmning

Lad først eleverne varme op med traditionelt vendespil, indtil de er fortrolige med kortene og deres ord/konstruktioner, inden du lader eleverne fortsætte med at lave resumeer, personbeskrivelser og holdningstilkendegivelser.

 

Lad eleverne spille improteater

En anden måde at vække fortællelysten er gennem improteater.

Lad eleverne gå rundt i klassen og smalltalke i rollen som fiktive karakterer fx Werther, Lotte og Albert fra tegneserieudgaven af Die Leiden des jungen Werthers.

Hvad svarer Werther mon på spørgsmålet ”Wie geht’s dir?”, og hvad svarer Lotte på spørgsmålet ”Was hast du heute vor?”

Ved at skulle sætte sig i de fiktive karakterers sted træner eleverne ubevidst deres analytiske færdigheder, og for nogle elever er det både nemmere og sjovere end en klassisk receptiv tilgang til teksterne.

Du kan også lave improteater som Einstieg. Lad eleverne efterligne en telefonsamtale, hvor den ene person har fundet et lig i kælderen, og den anden person skal give gode råd til, hvad man kan stille op med et lig. Desværre afvises alle gode råd.

Efter rollespillet kan eleverne møde sangteksten ”Ne’ Leiche” af SDP og se de mange bud på, hvordan man skaffer sig af med lig (i lasten). Fordelene ved det improviserede teater er mange. Her er tre som især er til at få øje på:

 1. Eleverne får lov til tale, tænke og reagere som personerne i de skønlitterære tekster, hvilket kan være en stor hjælp i analyse og fortolkning af teksten.
   
 2. Eleverne træner deres mundtlige og ikke skriftlige sprogfærdighed, når der ikke foreligger et manus.
   
 3. Eleverne får lov til at tage en rolle på sig, der gør det nemmere at overdrive intonation og nemmere at lave fejl, fordi man ikke er sig selv.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Rikke Taber Graverholt, Aalborg Katedralskole, i samarbejde med CFU

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.