Forløb

Lav dit eget parti

Øg elevernes demokratiske bevidsthed og lad dem lave deres egne partier. De arbejder med værdigrundlag, slogan, kampagnefilm, plakater eller politiske taler. 

Forløbet med en kreativ tilgang til aktuelle samfundsforhold kan afvikles på 5 moduler à 90 minutter. Målgruppen er tysk B i 2.g, men kravene kan justeres og tilpasses tysk A i 3.g.

Sproglig kreativitet, innovative kompetencer, et godt indblik i det politiske landskab i Tyskland - plus en indsigt i demokratiets spilleregler. Det er fokus i dette elevaktiverende forløb, der arbejder med følgende faglige mål i tysk på B-niveau på stx:

  • anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
  • søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt dokumentere anvendelsen heraf
  • redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945.

 

Planlægning/overvejelser

Den produktionsorienterede tilgang, som forløbet har, er ofte elevmotiverende og sikrer dybdelæring. De tyske partier og deres offentlige kommunikation kommer mere under huden på eleverne, når de selv danner deres egne fiktive partier og forsøger at blive valgt.

Efter eleverne har arbejdet i grupper med det politiske system i Tyskland, går elevgrupperne selv i gang med at lave deres eget parti. De skal udarbejde:

  • et værdigrundlag

  • en kampagnefilm

  • et slogan

  • en plakat

  • eller skrive en politisk tale for det fiktive parti, de opretter.

 

Forberedelse

Inddel eleverne i grupper i et lige antal. Fordel om muligt de sprogligt dygtige, de kreative og de samfundsinteresserede, så at hver gruppe får det optimale grundlag for at løse opgaven.

Udarbejd gloseliste eller analysemodel til billedanalyse.

 

Forløb

Første modul:

Læreren introducerer forløbet.

Det politiske system i Tyskland gennemgår læreren med fokus på værdigrundlag, valgplakater og slogans. Undervejs skriver læreren vigtige gloser på tavlen.

Lad eleverne brainstorme på en padlet med de ord, der kunne være relevante for deres opgave.

Eleverne placeres i grupper og arbejder med ordforråd. Lad eleverne lave deres egne memory kort med ord, de synes er vigtige for forløbet. Efter et stykke tid bytter grupperne kort med hinanden.

Lad eleverne søge på “Wahlplakate” og vælge en valgplakat, som de foretager en billedanalyse af. Giv evt. eleverne en liste over gode gloser eller ligefrem en analysemodel på tysk. Billedanalysen præsenterer eleverne for en anden gruppe.

Andet modul: 

I denne time arbejder eleverne med de eksisterende partier: Tildel hver gruppe et parti, som de skal finde informationer om, og som de kan holde et lille oplæg om for de andre i matrixgrupper. Eleverne skal undersøge frontfigurerne i partiet, hvilken ideologi partiet bygger på, hvilke mærkesager det står for, hvilket slogan partiet har, hvad det går til valg på.

For at sikre indlæringen af centrale tyske gloser inden for demokrati og politik laver eleverne en gloseliste sidst i modulet med de vigtigste ord og begreber.

Tredje og fjerde modul:

Eleverne opfinder deres eget parti: De fastlægger og udarbejder værdigrundlag, mærkesager, partiprogrammer, valgtaler, valgfilm, plakater, slogan, osv. 

Opstil sammen med eleverne kravene til produkterne.

Grupperne vælger selv, hvordan de vil præsentere deres parti og hvilke produkter, de udarbejder.

Sidste modul:

Grupperne præsenterer og evaluerer hinandens kampagner - med henblik på, hvordan kampagnerne kan skærpes.

Man kan lade eleverne vælge det bedste parti. Derefter har man en samtale med eleverne om det grundlag, de valgte på. Hvilken fremtid for demokratiet har vi, hvis det er det morsomste og mest vanvittige påfund, der trækker stemmer?

 

Evaluering

Lad eleverne udføre de forbedringsforslag, de modtog, i praksis, og lad dem aflevere deres produkter som en opgave.

 

Kreditering 

Dorthe Rasmussen Kjær, lektor på Rysensteen Gymnasium/redigeret af Hanne Heimbürger, CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.