Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - marts 2021

Nyhedsbrev om virtuelt FIP, sommerens censur og opgaver, oversigt over skriftlige opgaver (hhx), hyppigt indkomne spørgsmål vedr. den daglige undervisning (F&A), nyt materiale på EMU’en mv. 

 

Kære alle

Nu nærmer påsken sig, og på skolerne er man begyndt at planlægge næste års undervisning. Eksamensperioden bliver som sidste år anderledes for både elever og lærere. Fredag d. 5. februar blev der indgået en politisk aftale om sommerens prøver. Sammenlagt betyder det færre prøver; for tyskfaget betyder det, at der kun skal meget få op i skriftlig tysk, mens mundtlig tysk stadig er udtrækningsfag. Der udestår stadigvæk nærmere afklaring omkring forholdene ved sommerens prøver.

Efter eksamensplanens offentliggørelse afholder jeg et virtuelt fyraftensmøde, hvor jeg vil sige lidt om den mundtlige eksamen, og hvor I har mulighed for sparring med kolleger. Dato og tidspunkt rundsender jeg via mailinglisten til dette nyhedsbrev og de faglige foreningers facebooksider.

Jeg skrev i sidste nyhedsbrev, at jeg ikke håbede, denne lockdown ville vare så lang tid som i foråret. Det har jo desværre vist sig ikke at holde stik. Jeg ved, at I alle gør jeres bedste derude for at få det til at hænge sammen for eleverne. Tusind tak for jeres enorme indsats, omstillingsevne og idérigdom ift. den virtuelle undervisning. Jeg håber, I alle kan nyde en velfortjent påskeferie.

Jeg får flere henvendelser omkring tyskfagets status og om faldende elevtal på tyskholdene samt problemer med overhovedet at oprette tysk A. Det er meget glædeligt, at så mange bekymrer sig om tyskfagets situation og stilling – det vidner om et stort engagement i det tyskfaglige miljø. Tyskfaget får i det hele taget en del opmærksomhed for tiden; forleden foreslog en folkeskolelærer helt at afskaffe faget i folkeskolen. Senere blev dette forslag diskuteret i aftenshowet, hvor bl.a. Lykke Friis heldigvis slog et slag for tyskfaget, og faktisk fik sagt nogle ganske fine ting om, hvorfor tysk er et vigtigt fag, der på ingen måde kan undværes.

Jeg orienterer i dette nyhedsbrev om virtuelt FIP, sommerens censur og opgaver, oversigt over skriftlige opgaver (hhx), hyppigt indkomne spørgsmål vedr. den daglige undervisning (F&A), særligt vedr. eksamensopgaven hhx, nyt materiale på EMU’en, henvisninger til arrangementer, rapporter, nyudgivelser mm.

Virtuelt FIP for stx/valgfag

Onsdag d. 7. april og onsdag d. 14. april afholder jeg FIP for stx/valgfag. D. 7. april er emnerne skriftlighed, karriere- og studieperspektivet og innovation, mens det d. 14. april er mundtlighed, karriere- og studieperspektivet og innovation. Jeg glæder mig meget til at møde jer, der deltager på skærmen, og håber, vi trods det virtuelle format kan få nogle gode timer foran skærmen.

Sommerens censur

Som jeg skrev i forrige nyhedsbrev, tilstræber jeg, at der i censorkorpset skal være en udskiftning på omkring 15-20 % hvert år, da jeg synes, det er vigtigt, at tysklærere i hele landet og ved forskellige uddannelsessteder får mulighed for at fornemme niveauet på baggrund af et større sæt skriftlige stile. I denne eksamenstermin bliver der dog ingen nye beskikkelser, da det er et meget lille antal, der skal til skriftlige eksamen. Jeg har dog ikke glemt jer, der allerede har skrevet, og I er kommet på en liste, som jeg løbende ajourfører.

HHX fortsætteropgaver, som kan bruges til at træne den nuværende form

Nedenstående liste er en liste over opgaver, som kan bruges til at træne den skriftlige eksamen i tysk fortsætter A på hhx.

 

Navn

Link

Tysk fortsættersprog A, hhx, ny ordning, 26. maj 2020

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/0b909c04-a6a2-418c-be1c-072fa6143b49

 

Tysk fortsættersprog A digital, hhx, gammel ordning A, 26. maj 2020

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/168797ad-4767-496c-bee2-96b8cc82bd27

 

Tysk fortsættersprog A digital, hhx, gammel ordning, 23. august 2019

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/22b80f9a-392f-40ab-bf6b-5f8a6ba79956

 

Tysk fortsættersprog A digital, gammel ordning, 29. maj 2019

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/2789814d-d919-41b7-899e-327f9f85ba21

 

Tysk, fortsætter: Tysk fortsættersprog med netadgang A, august 2018

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/d704bf7c-ac85-498a-ada7-b4dd749af0ca

 

Tysk, fortsætter: Gammel ordning - Netadgang A, 4. juni 2018

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/1caf5584-75c1-4e2b-b048-e67010b16645

 

Tysk, fortsætter: Tysk fortsættersprog med netadgang A, august 2017

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/37e46ca1-510f-439e-9880-6d0b363b5190

 

Tysk, fortsætter: Tysk fortsættersprog med netadgang A, 30. maj 2017

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/22bb290b-c880-4f0a-9059-9f4f5b34bc5c

 

Tysk fortsætter A hhx, 1. januar 2017

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/TYS/TYSFHHX/materialesamling/7746d7fd-67d2-41aa-803e-ff35d12fc76a

 

 

F&A (Fragen und Antworten)

Bekendtgørelser og skoleform

Jeg har fået et spørgsmål om læreplaner og skoleformer. Man kan her få et fint overblik (ikke kun over tysk, men over alle fag) over, hvilke læreplaner der hører til hvilke skoleformer

På nedenstående sider kan man finde læreplanerne til alle tyskniveauer:

 

Særligt for HHX – den merkantile meddelelse og skabelonen ved skriftlig eksamen

I forlængelse af GDPR-lovgivningen er den merkantile meddelelse i eksamensopgaverne for hhx blev anonymiseret, således at der nu optræder et fiktivt navn, som eleverne skal bruge i deres opgave.

Skabelonen i kommende eksamensopgaver for hhx vil i år indeholde mindre tekst fra selve opgaven. På sigt er det meningen, at skabelonen skal indeholde meget lidt tekst, og at eleverne selv skal kopiere teksten fra selve opgaven (i stil med skabelonen for stx-opgaverne). Det sker bl.a. for at mindske risikoen for fejl i korrekturrunderne.

Nyt materiale om metoder på EMU’en

Susanne Stubberup, lektor i tysk, dansk og oldtidskundskab ved Egaa Gymnasium, har udarbejdet et materiale, hvori hun giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at gøre eleverne bevidste om tyskfagets metoder. Hun giver 6 eksempler på, hvordan man bl.a. kan arbejde med sproglig analyse, kommunikationsanalyse, nykritikken og strukturalismen  på en forholdsvis let måde i undervisningen. Til sidst har hun udarbejdet et lille leksikon med links, hvor man kan læse mere om de enkelte metoder. Materialet findes på følgende links (der er det samme på alle links, men det er lagt op de steder, hvor tysk figurerer på EMU’en):

Bidrag til EMU’en og andet

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, kunne jeg godt tænke mig, at EMU’en blev brugt mere. Hvis du synes, der mangler noget inden for tysk, eller generelt savner materiale inden for et bestemt felt, så skriv meget gerne til mig. Følgende emner påtænker jeg at udvide i den kommende tid: interkulturalitet, karrierelæring, innovation og verdensmål. Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du har arbejdet eller arbejder særligt med et eller flere af disse emner i din undervisning.

Henvisninger til arrangementer, rapporter mm.

a. Goethe-Instituttet [allerede afholdt]

Goethe-Instituttet afholdt d. 18.-19. marts et symposion om kunstig intelligens og sprog.

Det er planen at offentlige gøre foredragene, og det første er allerede tilgængeligt på youtube

 

Artikler, rapporter, udgivelser, erklæringer mm:

b. Lancering af dansk-tysk venskabserklæring

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.