Artikel

Kreative og innovative arbejdsformer i tysk

Mangler du inspiration til arbejdet med innovation? Wiebke Petrowitz giver dig en række forslag til kreative og innovative opgaver til tyskundervisningen.

Tyskfaget giver ideelle muligheder for at arbejde kreativt og innovativt, både i længerevarende og ved korte træningsopgaver af enkelte kompetencer. Dette idékatalog giver en række forslag til brug i undervisningen. 

 

Konkrete teknikker

Inddel elevernes arbejdsproces i faser, og giv dem anvisninger på arbejdsmetoderne. En detaljeret vejledning i de enkelte metoder findes på Materialeplatformen. Faserne er rammesætning, idégenerering, idésortering og realisering, efterfulgt af evaluering af proces og produkt.

 

Eleverne underviser

I forbindelse med et forløb, kan man lade en klasse eller et hold undervise en anden klasse/ hold - eller lade den ene del af klassen undervise den anden del. Ved at lade eleverne undervise hinanden i det gennemgåede emne, kan man få eleverne til at formidle stoffet på en anden måde, end man selv ville. Eleverne udfordres med benspænd, som at form og produkt skal være nyt i konteksten og med målgruppen for øje.

Lad fx eleverne videreformidle “Die deutsche Teilung” (eller et andet forløb, de har været igennem i undervisningen) til en anden klasse. Kravene kan være, at præsentationen skal være på tysk, modtagerne skal også aktivt bruge sproget, og produktet skal være nyt i konteksten.

Forvent, at det tager 4-5 moduler med målgruppeanalyse, idégenerering og -sortering, konkretisering, fremlæggelse og evaluering. 

 

Eleverne laver et spil

I forbindelse med et forløb lader man eleverne udvikle et spil. Det kan være et brætspil, memory, kahoot om et emne eller grammatik eller tekst. Målgruppen er de øvrige elever på holdet. Emnet er det emne, man er i gang med, f.eks. die DDR. 

Et spil kunne handle om, hvordan man kommer over muren og til vesten uden at blive dræbt, og der skal indgå fakta-spørgsmål i spillet. Meningen er, at eleverne får deres viden i spil, og at de tænker formidlingen i en ny kontekst.

Et andet spil kunne handle om, at eleverne skaber et visuelt overblik over et grammatisk område.

Man kan opstille relevante krav som fx, at det skal være nemt at forstå spillet, spillereglerne skal skrives på tysk, og spillet skal være fysisk. Igen må man lave en tydelig rammesætning og hjælpe eleverne med teknikkerne i de enkelte faser. Hent yderligere inspiration i dette forløb om innovation med faglig forankring.

 

Eleverne remedierer

Undervejs i en ellers traditionel gennemgang af en tekst - eller som afslutning/ opsamling på tekstarbejde - kan man lade eleverne lave en video/fotostory, hvor eleverne omfortolker dele af teksten. Man kan også lade dem opfinde en ny eller alternativ slutning på en tekst eller en film. Formålet er, at eleven ser originalteksten med nye, skarpere øjne.

Elevernes tekst skal formidles på en anderledes måde, og klassen kan fx få følgende benspænd: Alle skal være med i videoen, og alle skal tale tysk. Der skal være musik i en af scenerne. Eleverne skriver en drejebog, som læreren godkender.

Igen må man forvente, at det tager tid for eleverne at ikke alene forberede, men især at gennemføre produktionen.

 

Eleverne formidler

Et andet oplagt felt er, at eleverne arbejder med at formidle gode råd til hinanden: Det kan være at opstille regler om f.eks. digital adfærd, at være en god ven etc. Plakaterne kan hænges op i klassen.

Som afslutning på et forløb kan eleverne arbejde med mere udadvendte formidlinger som at opstille en kampagne eller en plakat om en politiker, en sanger eller en virksomhed. De kan lave et case-arbejde, f.eks. reklame for et tysk produkt. Produkterne gælder som skriftlige afleveringer,- og husk, at der  igen må der afsættes en forholdsvis lang tid til produktionsdelen

 

Evaluering

Lad eleverne lave en vodcast, hvor de fortæller om deres produkt, og hvor de skal anvende begreber fra innovation: Målgruppe, pitch, nyt i konteksten og merværdi.

Eller lad eleverne besvare et google analyse skema, hvor læreren spørger ind til faglige læringsmål.

 

Kreditering 

Wiebke Petrowitz, Kruses Gymnasium. Redigeret og suppleret af Dorthe Rasmussen Kjær og Hanne Heimbürger.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.