Redskab

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Det er vigtigt at vide, hvad der kendetegner de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!.

Ifølge læreplanen skal eleverne fx bedømmes på deres evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder.

Læreplanen for SRP (2017) foreskriver: "Der skal løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer."

 

Samfundsvidenskabelige fags empiri og teori

De samfundsvidenskabelige fags empiri består af kvalitative og kvantitative data om det foranderlige samfund – sociologisk, økonomisk og politisk.

Sociologiske forhold kan indeholde socialpsykologiske forhold, økonomiske forhold omfatter både samfundsøkonomiske og virksomhedsøkonomiske forhold, og politiske forhold omfatter både det nationale og det internationale niveau.

De samfundsvidenskabelige fags teorier består af generaliseringer herom, dvs. om generelle mønstre og sammenhænge i den samfundsmæssige udvikling. Samfundsfaglige teorier har desuden ofte som mål at kunne forudsige adfærd og handlinger.

 

Metoder

De samfundsvidenskabelige fags metoder består af kvalitative, kvantitative og komparative metoder, som sikrer en empirisk forankring af teorier om sociale, økonomiske og politiske forhold og sammenhænge.

De kvalitative metoder knytter sig til interviews og observationer, mens de kvantitative knytter sig til statistiske og beskrivende undersøgelser. Komparativ metode består i at sammenligne samfundsforhold ud fra begreber. (Kilde: Vejledning til Læreplan i almen studieforberedelse fra 2014)

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, CFU KP

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.