Kompetenceudvikling

De eksperimentelle fag

Eksperimentelle metoder kan inddrages i studieretningsprojektet i form af egne eksperimenter eller ved en kritisk gennemgang af andres eksperimentelle arbejde.

Siden er opdateret 27. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.