Aktivitet

Bedre opgaver med videohilsen

Læser eleverne ikke din feedback? Brug denne lille aktivitet på 1-2 moduler, hvor eleverne indtaler en videohilsen til sig selv med gode råd til det skriftlige arbejde.

Sæt eleverne til at lave en videohilsen med opmuntring og gode råd til sig selv ud fra rettelser og feedback til den/de seneste aflevering(er). Eleverne kender videohilsener fra youtube, reality-tv og underholdningsshows, så de er hurtigt med på opgaven. Twistet kan hjælpe på engagementet og få eleverne til i højere grad at tage deres erfaringer til sig.

Det er en god øvelse efter terminsprøve, så eleverne kan se deres videoer inden eksamen, men formen kan også bruges i forbindelse med det skriftlige arbejde i løbet af året.

 

Planlægning

Omfanget af aktiviteten kan variere fra ultrakort, hvor eleverne blot optager videoer med deres mobil til et lille forløb på 2-4 moduler, hvor der også bruges tid på, at eleverne giver respons på hinandens manuskripter.

Sørg for, at eleverne har adgang til de rettede opgaver - gerne i print - og skriv til eleverne, at de skal have mobil eller bærbar med, der kan optage. På bærbare kan screencast-o-matic.com bruges til elever, der ikke har et program installeret.

Forbered gerne et oplæg med gode råd, som alle elever kan tage til sig, og find evt. eksempler på videohilsener fra kendte, som eleverne kan finde inspiration i.

 

Opbygning

Sæt eleverne til at læse/genlæse lærerens feedback på en eller flere skriftlige afleveringer og lave en liste med gode råd til de fremtidige afleveringer.

Hold et oplæg med gode råd samt om idéen med at lave en videohilsen.

Sæt eleverne til at lave et talepapir eller et manuskript med deres oplæg. Har de lige været til prøve/terminsprøve, skal de tænke tilbage på denne: Hvad var svært? Hvornår blev han/hun færdig med opgaven? Hvordan blev tiden disponeret? Blev der læst korrektur? Hvilken metode benyttede eleven til korrekturlæsningen? Hvad kan gøres anderledes og bedre næste gang?

Eleverne indtaler deres videohilsen på deres devices. Videoens varighed bør være på max 10 min.

Eleverne uploader videoen til en fælles platform og sender et link til læreren. 

 

Evaluering

Ved næste aflevering opfordrer læreren eleven til at afspille videoen inden og igen efter endt skrivning og overveje, om han/hun har fulgt de gode råd. Læreren lytter til elevens videohilsen og retter opgaven efter, om eleven har fulgt sine egne gode råd.

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium, i samarbejde med CFU

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.