Læreplan og vejledning

Læreplanen fra 2017 til spansk på stx gælder for elever, der starter uddannelsen fra 1. august 2017 og frem. 

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.

 

Spansk fortsættersprog A og B

Læreplan til spansk fortsættersprog A - stx (pdf)

Læreplan til spansk fortsættersprog B - stx (pdf)

Vejledning spansk fortsættersprog B - stx 2020 (pdf)

Spansk begyndersprog A

Læreplan Spansk begyndersprog A – stx 2017 (pdf)

Vejledning Spansk begyndersprog A – stx 2020 (pdf)

 

Skriftlige prøver 

Lærerens hæfte i spansk A - stx (pdf)

Bilag 1 til lærerens hæfte i spansk A - stx (pdf)

Bilag 2 til lærerens hæfte i spansk A - stx (pdf