Artikel

Innovation i Spansk

En innovativ tilgang i forløb og projekter kan give eleverne praktiske erfaringer med sproglige og kulturelle problematikker i spansk. I denne artikel er der forslag til, hvordan innovation kan kobles til forløb, samt hvordan eleverne kan arbejde innovativt i studieretningsprojektet.

Ministeriets vejledninger om innovation

 

Innovation i spansk

I spansk arbejder mange allerede innovativt, ved at eleverne udvikler opgaver til hinanden eller skriver tekster til bestemte målgrupper. Det er i tråd med bekendtgørelsen for gymnasiale uddannelser §29 stk. 4, hvor innovation sættes i forhold til holdet/eleven: de skal arbejde kreativt og innovativt for at udvikle deres ”evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før”.

En problemorienteret, innovativ arbejdsform kan være en motiverende faktor for eleverne, da et konkret, reelt produkt rettet mod en bestemt målgruppe skaber relevans og aktualitet. Arbejdet med innovation kan introduceres, ved at eleverne udvikler quiz, gloser m.m. til hinanden og følges op af innovative aktiviteter i forløb, hvor eleverne skal afdække gloser til et emne, skrive tekster eller oversætte.

Læremidler

Den innovative arbejdsform kan introduceres i et forløb, hvor de skal producere læremidler til hinanden, til andre hold eller til folkeskoleklasser. - At der er en reel modtager, eleverne kender personligt, kan være en ekstra motivationsfaktor. Formen kan være tekster, opgaver, interaktive opgaver, lyd og/eller video. 

Udviklingen af læremidler kan struktureres omkring de tre trin i innovationsprocessen, der beskrives i Supplerende vejledning til studieretningsprojektet, stx – oktober 2019:

 • Undersøgelse: afdækning af, hvad der er behov for at få videreformidlet.

 • Udarbejdelse: tilvirkning af produkt.

 • Vurdering: evaluering af produkt - eks. via spørgeskema eller test af om målgruppen har forbedret sig  

Gloser til emner

Forløb kan startes op med en lille innovativ aktivitet, hvor eleverne i grupper afdækker den terminologi, der bruges på spansk i et givent tema. Det kan følges op med, at eleverne i matrixgrupper sammenligner deres resultater og laver en liste med de vigtigste gloser til temaet. I slutningen af 2.g og 3.g kan det overføres til en egentlig diskursanalyse.  

Genreskrivning

Forløb kan afsluttes med en innovativ produktion, hvor eleverne skal skrive i én af genrerne, de kan møde til skriftlig eksamen. Det skal have et indhold/budskab, der for målgruppen tilfører noget nyt og forbedrende af enten kulturel, social eller økonomisk art. Alt efter tema kan elever fx skrive:

 • Debatindlæg til Facebook eller en blog med nye idéer til at takle ungdomsarbejdsløsheden i Spanien.

 • Brev for Amnesty til den cubanske regering med alternative argumenter for at løslade politiske fanger.

 • Artikel til skoleblad i Mellemamerika, der giver bud på nye veje til at håndtere/ undgå bandeproblematikken.

 • Artikel/brochure om en ny idé til sightseeing, som eleverne har udviklet til turister i deres lokalområde.

Oversættelser

Eleverne kan arbejde innovativt ved at oversætte enkle, korte tekster fra dansk til spansk til en konkret ekstern samarbejdspartner. Det, at der er en reelt eksisterende modtager, kan gøre eleverne meget mere fokuserede og opmærksomme på den sproglige og kulturelle forståelse og fordybelse en oversættelse kræver. Oversættelser og målgrupper kan eksempelvis være:

 • Brugte billedbøger til biblioteker, børnehjem o. lign. i ressourcesvage områder. Se projektet libroalegre.

 • Brochurer eller hjemmesidetekster for lokale firmaer/organisationer til spansktalende turister og besøgende.

Der følges med eks. interviews, en spørgeskemaundersøgelse eller en forståelsestest for at oversættelsen kan vurderes.

 

Studieretningsprojekter

Eleverne kan i studieretningsprojektet vælge at arbejde innovativt. Også her er innovation et nyt forslag/produkt i forhold til den konkrete sammenhæng:

”Forslaget behøver ikke at være nyt i absolut forstand, men kan fx være en forbedring og/eller videreudvikling af noget eksisterende. Et innovativt løsningsforslag kan også være en innovativ bearbejdning og formidling af faglige problemstillinger og fagligt stof til bestemte målgrupper. Tilførsel af værdi kan eksempelvis være af kulturel, social eller økonomisk art”.  Supplerende vejledning til studieretningsprojektet, stx – oktober 2019.

I selve studieretningsprojektet beskriver og analyserer eleverne de tanker, der ligger bag udkastet/forslaget, og det resultat, de er kommet frem til. Eleverne skal også komme med en vurdering af deres forslag, og for at undgå subjektive vurderinger kan det kræves, at der foretages interviews, spørgeskemaundersøgelser eller en decideret test, hvor modtagere/brugere afprøver deres forslag/produkt.

I spansk er der mange muligheder for at arbejde innovativt i studieretningsprojekter. – Det kan være ved at der udarbejdes produkter på spansk (tekst, lyd, video) eller ved at forslaget tager højde for kulturelle og sociale forskelligheder. Eksempelvis kan emner, samarbejdsfag og forslag være:

 • Turisme (samfundsfag): Forslag, der øger spansk turisme i Danmark, Færøerne og Grønland. Se fx hjemmesiden Tierraspolares.es

 • Fældning af regnskov (naturgeografi): Forslag, der øger produktion/salg af FSC-mærket træ. Se f.eks. verdensskove.org

 • Prævention (biologi): Oplysningsmateriale på spansk: tekst, web, interaktiv test, video… Se f.eks. MiCuerpoMinKrop.dk.

 • H.C. Andersen (dansk): materiale målrettet spanske elever om H.C. Andersen og hans eventyr.

 • Fairtrade (samfundsfag): Forslag, der øger produktion/salg af fairtrademærket tøj. RentToej.dk 

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.