Artikel

Virtuel undervisning i fremmedsprog

Gør sprogundervisningen virtuel, få flere elever i tale og få sproget ud af klasselokalet og ind i elevernes egen dagligdag og virkelighed.

Sammen, hver for sig på samme tid

Synkrone øvelser i et virtuel rum kan øge fokus i gruppeøvelser og så undgås det også, at grupperne forstyrrer hinanden. Samme gevinst kan opnås ved at fordele grupperne ud på skolen, men i et virtuelt rum kan man som lærer på ingen tid komme rundt mellem grupperne, og grupperne kan hurtigt og let bede om hjælp.

Strukturen for en synkron time i det virtuelle kan med fordel afspejle en almindelig time, så eleverne er med på, hvad der skal ske. Start op på webcam, så eleverne kan se, at du er på og byd dem velkommen efterhånden, som de logger på. Skab også nærvær ved at sende et billede af en klokke, når timen starter, en kaffekop, når der er pause osv.

Gennemgå kort strukturen for timen, og send hurtigt eleverne ud i grupper , da det er svært at holde fokus, når mange er i det samme virtuelle rum.  Kom med det samme rundt i grupperummene, så eleverne kan mærke, at du er med dem.

Samtaleøvelser: Eleverne kan arbejde med helt gængse samtaleøvelser, hvor de eks. snakker sammen ud fra en tekst eller et billede. Det, at de kun er få elever sammen, kan løsne op for, at flere får talt på fremmedsproget.   

Skrivecirkler: Sæt eleverne til at skrive videre på hinandens historier, og få delt viden og skabt socialt samvær i det virtuelle rum. Inddel klassen i grupper og tildel en skriveopgave til hvert gruppemedlem - fx en beskrivelse af hver sin person. Giv eleverne 10 minutter til at skrive. Herefter sender de opgaven videre til den næste i gruppen. De læser, hvad der er skrevet, retter/kommenterer og skriver videre. Øvelsen fortsætter, til man får sin tekst tilbage. Skrivecirklen kan bruges som opstart på en aflevering. Den udvides ved at bruge peergrade.io, hvor man kan sætte eleverne til anonymt at rette og kommentere hinandens opgaver.

1000 og 1 historie: Eleverne laver en kort fortælling om samme person parvist eller hver sig, som til sidst sammensættes til én lang fortælling. Giv hver elev/par en introsætning samt et eller flere benspænd, de skal overholde. Det kan være, at de skal inddrage billeder fra en fortælleterning, bestemte ord eller grammatiske konstruktioner. I løbet af modulet skriver eleverne en delfortælling, som de afleverer. Læreren sammensætter det hele til en fælles historie, som læses i et efterfølgende modul. Øvelsen kan udvides med, at eleverne også indtaler deres del af historien.

Quizzer: En god måde at samle op på dagens lektion er en quiz, så alle får budt ind. I det virtuelle rum deler læreren sin skærm, så eleverne kan se logonkode, spørgsmål, stilling m.v. Eleverne logger på i et andet faneblad eller via mobil. Formen kan bruges til både almindelige multiple choice opgaver eller i redskaber som Quizlet og Kahoot.

 

Sammen, hver for sig og på hver sin tid

Med asynkrone øvelser kan undervisningen flyttes ud til turen hjem fra skole, en ekskursion eller en rundvisning i elevens eget hjem. Alle elever kommer i gang, og det kan fremme sprogtilegnelsen, at eleverne får koblet sproget til en virkelighed uden for klasserummet.

Sæt ord på: Få sproget ud af klassen og ind i elevernes liv, ved at de skal sætte ord på deres egne ting, hverdag og nærområde. I starten af et begyndersprogsforløb kan eleverne sætte post-its med ord på ting, dyr, personer eller steder og tage et billede, eller de kan filme tingene, mens de siger ordene højt. Elever, der har en del sproglig kunnen, kan filme deres hjem, familie, hverdag, fritidsaktivitet eller tur til skole og efterfølgende lægge et speak ind over på fremmedsproget.

Film på tur: Virtuel undervisning kan også bruges i ekskursioner og studieture til at få eleverne ud på egen hånd. Lav en rutebeskrivelse på fremmedsproget og bed elever sende et billede af sig selv og stedet, når de er fremme. På posterne kan de eksempelvis få til opgave at:

  • Besvare spørgsmål ud fra de ting, de kan se på stedet
  • Optage en film, hvor de fortæller om det, de ser
  • Høre en podcast om stedet, som de i grupper har lavet på forhånd
  • Interviewe folk, hvis det er på studietur eller et sted med turister, der kan fremmedsproget

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.