Aktivitet

Holder #MeToo tonen?

Sex, løgn og MeToo: Giv eleverne et særligt indblik i MeToo-debatten, samtidig med at de lærer om identitetspolitik, argumentationsformer, postulater, sandhedskriterier og krav til demokratisk debat.

Aktiviteten, som varer ca. 90 minutter, er til samfundsfag i gymnasiet på A- og B-niveau.

Undervisningen tager udgangspunkt i DR2-programmet "Debatten" fra d.15.02.2018. Programmet findes på DR eller mitCFU.dk via søgeordet #metoo. Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal kunne vurdere og diskutere MeToo debatten ud fra et saglighedskriterium.

Der arbejdes med følgende faglige mål og kernestof: Undersøge aktuelle problemstillinger i Danmark, politisk meningsdannelse og adfærd på sociale medier.

 

1. Planlægning/overvejelser

Som en del af elevernes forberedelse er det en god idé at lade dem læse avisartikler om MeToo-”bølgen”, som har påkaldt sig stor opmærksomhed på de sociale medier fra efteråret 2017. Via Informations emneindgang til debatten om Metoo  findes en række velskrevne og relevante artikler.

 

2. Opbygning

Eleverne arbejder som ovenfor nævnt med DR2-programmet "Debatten" fra d.15.02.2018.

Eleverne inddeles i grupper af 4-6. Udsendelsen opdeles i sekvenser af 9-11 minutter, således at der er forskellige indslag til hver af grupperne. Eleverne skal analysere deres TV-indslag ud fra grundlæggende krav til god demokratisk debat (se de to vedhæftede filer). Opgaven er følgende:

Kom med eksempler på, at debattørerne overholder kravene til en god demokratisk debat samt eksempler på, hvor de ikke gør det. Arbejd med følgende hjælpespørgsmål:

●      Lytter debattørerne til hinanden?

●      Virker det som om de oprigtigt prøver at forstå, hvad modparten mener?

●      Kommer debattørerne med seriøse argumenter?

●      Holder debattørerne sig til sandfærdige påstande?

●      Holder debattørerne sig til sagen?

●      Svarer de på det, de bliver spurgt om?

●      Viser de respekt for hinanden, og holder de den gode tone?

Når eleverne har analyseret deres TV-indslag, skal de selv udvælge 2-3 eksempler, som de synes er interessante, og som de vil præsentere for klassen til videre debat.

I forbindelse med efterfølgende præsentationer er det lærerens rolle også at stille krav til eleverne om selv at overholde reglerne for god demokratisk debat.

 

3. Evaluering

Slut af med en kort drøftelse med følgende evalueringsspørgsmål: Hvad har vi lært om politisk meningsdannelse og #Metoo gennem aktiviteten? Og hvad har vi lært om sociale mediers funktionsmåder? Det er oplagt at koble og perspektivere MeToo-problematikkerne til elevernes livsverden fx i forhold til skolens hverdag og elevernes festkultur.

 

Kreditering 

Produceret af Jørgen Lassen, Sct. Knuds Gymnasium. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.