Redskab

Et læringsunivers om retsvæsenet

Danskernes tillid til domstolene er høj. Tilliden kan aldrig tages for givet og det er vigtigt, at unge forstår retssamfundet og kender deres rettigheder. Materialet rummer fem temaer til gymnasiet.

Kenddinret.dk er udviklet af Dannmarks Domstole og er en hjemmeside, der blandt andet handler om retssikkerhed, retssager, domstolenes rolle, aktørerne i en retssag, de forskellige typer retssager og retssamfundet i et internationalt perspektiv.

Hjemmesiden består af en blanding af information, virkelighedsnære videoer, stories, lydfortællinger, rollespil, quizzer og opgaver, som kan engagere eleverne. 

 

Videopræsentation

Se kort videopræsentation af materialet her (domstol.dk). 

 

Sidens opbygning

Læringsuniverset har fem temaer til gymnasiet

  • Med lov skal land bygges
  • Magtens tredeling og retssikkerhed
  • Retsinstanserne og sagernes forløb gennem systemet
  • Aktører i retsforløbene
  • Kriminalitet og straf

Sitet rummer konkrete eksempler, sager og emner. Med udgangspunkt i lovgivningen om COVID-19 kan eleverne drøfte rettigheder og demokrati, med udgangspunkt i konkrete artikler kan eleverne drøfte suverænitet i forhold til Danmarks EU-medlemskab, med udgangspunkt i minksagen drøftes magtens tredeling retssikkerhed drøftes med udgangspunkt i COP15. Straffesager danner udgangspunkt for rolleforståelse og retssystemets opbygning.

Kenddinret.dk har et område til lærerne, hvor du kan finde forslag til, hvordan materialet kan anvendes i undervisningen.

 

Kreditering

Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.