Forløb

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Eleverne arbejder med begreberne radikalisering og ekstremisme - og aktiviteterne lægger op til refleksion over, hvorfor nogle bliver radikaliserede, og hvordan man kommer ud af et ekstremistisk miljø?

 

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.  Dette er den første blok af et forløb af fire blokke/ otte lektioner, men kan anvendes uafhængigt.
Find yderligere undervisningsmateriale på Stærke Fællesskaber.

 

Formålet med aktiviteten er at give eleverne viden om begreberne radikalisering og ekstremisme samt en forståelse for hvorfor nogle ender i ekstremistiske miljøer. Der er ligeledes fokus på forebyggelsesindsatsen, og på hvordan vi alle kan bidrage positivt ved at skabe inkluderende sunde fællesskaber.

Fokuserede faglige mål: Undersøge og dokumentere et politikområde. 

Metodiske faglige mål: Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Kernestof: Identitetsdannelse og socialisation samt social differentiering og kulturelle mønstre.

 

Tilrettelæggelse

Der skal beregnes yderligere to lektioner til præsentation af de seks gruppers arbejde. Alternativt kan forløbets følgende to blokke (som inkluderer gruppepræsentationerne) inkluderes. Eleverne kan finde de seks cases til gruppearbejde her

 
1. Introduktion

Tavleundervisning, hvor eleverne introduceres til begreberne radikalisering og ekstremisme

 
2. Gruppearbejde

Klassen inddeles i seks grupper og hver gruppe tildeles en case. De seks cases er:

  1. Politisk ekstremisme: højreekstremisme
  2. Politisk ekstremisme: venstreekstremisme
  3. Religiøs ekstremisme: militant islamisme
  4. Online-radikalisering
  5. Forebyggelse: strategi 
  6. Forebyggelse: praksis
 
3. Fælles refleksion og opsamling

Underviseren samler op på gruppearbejdet og på den indledende introduktion af begreberne radikalisering og ekstremisme. Der aftales tid til gruppefremlæggelser.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet til projektet Stærke Fællesskaber af CERTA Intelligence & Security sammen med TrygFonden og med sparring fra STUK (UVM).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.