Artikel

Finansiel dannelse for unge

Foreningen We-Grow tilbyder uvildig, apolitisk og ikke-kommerciel undervisning i finansiel dannelse - og giver unge viden og kompetencer til at kunne tage kvalificerede privatøkonomiske beslutninger.

Finansiel dannelse er en kompleks størrelse. Det kan være en god ide at hente hjælp fra ikke-kommercielle aktører, der kan give eleverne et boost i forståelsen af det finansielle landskabs interessenter. 

We-Grow er en forening af unge for unge, der sammen med erfarne senioreksperter udvikler undervisningsmaterialer og workshops til brug på ungdomsuddannelser.

Den grundlæggende undervisning er vederlagsfri og typisk finansieret af fondsmidler.

Materialerne tilpasses målgruppens udfordringer eller fx socioøkonomiske skel og giver unge et fundament til aktivt at forstå og handle i forhold til deres egne og samfundets økonomiske forhold.

For at kunne tage beslutninger på et oplyst grundlag, forhandle og indgå i meningsfulde dialoger med finansielle aktører, skal unge mennesker forstå det sprog, der tales, og de begreber, der ligger bag. De skal opnå indsigt i, hvad penge betyder for dem selv og dem, de interagerer med. Det handler om mere end forståelse for privatøkonomi. Det handler om den dannelsesproces, det er at lære at navigere, reflektere, diskutere, planlægge og beslutte omkring de valg, der får afgørende betydning for de unges videre liv.

We-Grows undervisning er både analog og digital og er kombineret med en lærings- og diskussionsportal, så de unge kan opnå en bred og på udvalgte områder også specialiseret viden – om f.eks. boligfinansiering, investering og skatteforhold.

Her kan du se et eksempel på en læringsvideo, som handler om løn og skat

Som lærer kan du kontakte We-Grow på info@we-grow.dk for at få mere information. 

Læs mere på WeGrows hjemmeside.

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.