Læreplaner og vejledninger

De nye læreplaner gælder for undervisning af elever, der påbegynder gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem.

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.