Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i samfundsfag

Organdonation er et fagligt relevant og aktuelt emne i samfundsfag, særligt på A-niveau. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.   

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig meget gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

unpublished

Emner i samfundsfag

Undervisningsmaterialet er struktureret som et eksamenssæt med organdonation som det gennemgående tema, eleverne skal bruge deres faglige viden på. Eksamenssættet kan bruges samlet fx i forbindelse med eksamenstræning eller som individuelle øvelser i timerne. En introtekst giver et hurtigt overblik over organdonation.


Analyse af sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og antallet af patienter, som årligt bliver organtransplanteret i forskellige lande samt viden om forskellige velfærdssystemer.


Eleverne skal sammenligne forskellige synspunkter på, hvordan man bedst kan afhjælpe organmanglen i Danmark. De skal anvende viden om ideologier, magt og politiske beslutningsprocesser, men også leve sig ind i rollen som politisk rådgiver for det Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen.


Her skal eleverne undersøge danskernes holdning til organdonation og hvilken betydning holdningerne har for antallet af organdonorer i Danmark. De skal anvende viden om styrker og svagheder ved forskellige metoder i samfundsfag, men også reflektere over familiens betydning i det senmoderne samfund.


Denne opgave falder inden for et af de nye kernestofområder i samfundsfag, nemlig rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Opgaven er at sammenligne forskellige syn på, hvilke forpligtelser vi som individer har overfor for det samfund, vi lever i, hvad angår organdonation.


Eksamenssæt i Samfundsfag A med tilhørende bedømmelsesvejledning (kun tilgængelig for undervisere).


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til samfundsfag er skrevet af Jakob G. Jensby, Marselisborg Gymnasium.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.