Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Samfundsfag. September 2020

Med nyt om læreplaner, om Skriftlig prøve og opgavetyper i samfundsfag og om FIP.

Jeg har i år med endnu større spænding end vanligt set frem til 1. august, for her begyndte ikke bare et nyt skoleår, men også et nyt kapitel i mit arbejdsliv.  Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at arbejde for jer kolleger ude på skolerne, for vores alle sammens (måske ikke altid politikernes…) yndlingsfag og ikke mindst at tage livtag med rollen som embedsmand i ministeriet.

For mig at se er samfundsfag faget i midten – altså faget der kan bygge bro til både de humanistiske og naturvidenskabelig fag, og vi samfundsfagslærere har derfor en vigtig rolle i de faglige samspil ude på skolerne. Derudover har vi jo også en både vigtig, men også privilegeret rolle i forhold til at være med til at understøtte og stimulere elevernes viden om og lyst til at engagere sig i det samfund, som de er en del af. Det er for det meste en fornøjelse, men kan også være en udfordring særligt i takt med, at der kommer nye elevtyper i gymnasiet. Det er en spændende didaktisk problemstilling, som rigtig mange af jer formentlig har tumlet med de seneste år.

Jeg går til opgaven som fagkonsulent med ydmyghed og stor respekt for det arbejde som mine forgængere og den faglige forening har lagt i arbejdet for faget, og det arbejde vil jeg anstrenge mig for at bidrage positivt til. Jeg glæder mig til masser af dialog og samarbejde med den faglige forening, opgavekommissionen og alle jer samfundsfagslærere i bestræbelserne på at sikre et fortsat stærkt fagligt og didaktisk miljø i samfundsfag til glæde for både lærere og elever.

På gensyn derude.

Nyt om læreplaner

Med meget kort frist blev to nye læreplaner på henholdsvis Samfundsfag B (HF) og Samfundsfag C (STX) sendt i høring og vedtaget, inden vi gik på sommerferie.

Læreplanen for Samfundsfag B (HF) træder i kraft 1. august 2020, altså i indeværende skoleår mens læreplanen for Samfundsfag C (STX) først er obligatorisk fra 1. august 2021.

De nye læreplaner med tilhørende vejledninger kan findes her

På samfundsfag C (STC) indeholder ændringen specifikke krav til det faglige indhold i grundforløbet, som skal tilrettelægges med inddragelse af sociologi, politik og økonomi og med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data. De tre discipliner skal så vidt muligt indgå med lige stor vægt. Begrundelsen for denne ændring er et ønske om, at eleverne skal have et reelt indblik i, hvad samfundsfag er for et fag og således have mulighed for at stifte bekendtskab med alle de faglige discipliner og forskellige former for empiri. Forventningen fra ministeriet er, at det vil være med til at kvalificere elevernes valg af studieretning yderligere.

På Samfundsfag B (HF) indeholder ændringerne i læreplanen nogle specifikke krav om at gøre undervisningen virkelighedsnær og professionsrettet, samt at der, når samfundsfag indgår i fagpakke med andet fag, skal være et særligt samspil med det andet fag i fagpakken. Desuden skal mindst ét af de to, som det fremgår af læreplanen, man skal lave skal, så vidt muligt være et flerfagligt projekt.

Skriftlig prøve og opgavetyper i samfundsfag

Årets skriftlige eksamen stod i coronaens tegn. Der var kun ca. 1000 elever til skriftlig eksamen, og elever på særlige vilkår udgjorde en større andel, hvilket formentlig også er med til at forklare det lavekaraktergennemsnit på 5,7, trods censorernes tilfredshed med opgaverne. Som en sidste gestus har Bent Fischer-Nielsen i øvrigt også opdateret vejledningen ’Opgavetyper i samfundsfag’, der kan bruges i det daglige arbejde med at klæde eleverne på til den skriftlige eksamen. Det er er trykt i seneste nummer af SamfundsfagsNyt bladet og kan desuden findes på EMU: https://emu.dk/stx/samfundsfag/prover-og-eksamen

Årets FIP-kurser

Årets FIP-kurser er åben for tilmelding, og der er som vanligt kurser i både øst og vest, for de specifikke uddannelsesretninger samt et omlagt virtuelt FIP for KS.

  • FIP2021-71a+b Kultur - og samfundsfagsgruppen i Øst/Vest d. 28.10.2020 foregår virtuelt
  • FIP2021-61a Samfundsfag (stx og hf) i Vest d. 27.01.2021 på Fredericia Gymnasium
  • FIP2021-61b Samfundsfag (stx og hf) i Øst d. 04.02.2021 på Nørre Gymnasium
  • FIP2021-62 Samfundsfag (hhx/htx) i Midt 18.03.2021 på Kold College

Det overordnede tema for årets FIP-kurser er ’skriftlighed og mundtlighed’. Programmet for KS fokuserer på innovation, projekt-og praktikperioder samt et indspark fra professor Jakob Skovgaard-Petersen, TORS, KU med titlen ’Profeten Muhammad – på scene, lærred og skærm. Og på dagsordenen’

FIP for Samfundsfag  vil indeholder flere vinkler på skriftlighed. En af vinklerne er i relation til arbejdet med at forberede eleverne til den skriftlige eksamen på Samfundsfag A, hvor opgavekommissionen fil være på besøg, mens en anden vinkel handler om samfundsfag og skriftlighed i SRP, SSO SOP, herunder også fokus på lærerens arbejde med at transformere elevens problemformulering til en opgaveformulering. I forhold til mundtlighed vil der være et programpunkt om arbejdet med elevernes faglige nysgerrighed og ideer til, hvordan man som lærer kan være med til at understøtte og stimulere elevernes empiriske arbejde – altså det at være velorienterede. Derudover vil der være et mere metodisk orienteret programpunkt om at arbejde komparativt i samfundsfag. Så der vil være lidt for enhver smag – uanset om man underviser i samfundsfag A, B eller C og uanset uddannelsesretning. Tag gerne en kollega med under armen, når I kommer. Det er min erfaring, at det er godt at være mindst to afsted fra hver skole. Så kan man bedre overlevere og forankre udbyttet hjemme i faggrupperne. Desuden er det også på FIP-kurserne, at man kan få lejlighed til at sparre med kolleger fra andre skoler, høre nyt fra fagkonsulenten og ytre sin (u)tilfredshed med dette og hint i faget til såvel kolleger som fagkonsulent.

Tilmelding foregår via GL-e på https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx hvor det også vil være muligt at se de specifikke programmer, når de er endelig fastlagt.

Kontakt til fagkonsulenten

Ud over den helt naturlige kontakt, som jeg forhåbentlig får med mange af jer på årets FIP-kurser, til FALS-generalforsamlingskurset, på decemberkurset i Hasseris, fagdidaktiske kurser eller diverse regionale kurser, er det selvfølgelig også muligt at kontakte mig på mail eller telefon.

Jeg opfordrer i øvrigt til I at bruger hinanden ude på skolerne og i det udmærkede kollegiale forum, som FALS’s facebook gruppe er. Samtalen med og inspiration fra andre samfundsfaglærere er både givende og nødvendig.

 

Ditte Nørtoft Nielsen

Fagkonsulent i samfundsfag

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.