Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i samfundsfag – juni 2021

Nyhedsbrev med nyt om LGBTI-materiale, FIP samt den nye læreplan i samfundsfag på c-niveau (stx). 

Så er et usædvanligt skoleår ved at finde sin afslutning. Eksamen nærmer sig i skrivende stund med hastige skridt. Det kan jeg mærke på antallet af henvendelser om dette og hint i forbindelse med årets eksamen i samfundsfag og rigtig mange af jer er travlt optaget af at udarbejde prøvematerialer til de kommende eksamener. Der er rigtigt mange hensyn at tage i denne særlige eksamenstermin med reduceret og tilpasset eksamen. Det være sig særligt faglige hensyn og elevhensyn men også hensyn til ens egen arbejdssituation. Forhåbentlig kommer I alle (inklusiv eleverne) godt igennem.

Som jeg efterhånden har nævnt nogle gange, så er dette første år af mit virke som fagkonsulent ikke blevet helt, som jeg havde regnet med. Der har været mange COVID-19-relaterede arbejdsopgaver, mange virtuelle og alt for få fysiske arrangementer og aktiviteter i såvel arbejdsliv som privatliv, og selv om vi måske alle har fundet nye muligheder i og med det virtuelle format, så har formatet sine klare begrænsninger, særligt i forhold til dialogen om faget og den faglige og didaktiske udvikling. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at der bliver flere fysiske arrangementer i næste skoleår.

Dette korte nyhedsbrev indeholder lidt om nyt på EMU, om læreplaner og vejledninger, datoer for næste skoleårs FIP-kurser og så bare et stort ønske om, at I alle får en rigtig god sommerferie.

 

Nyt på EMU

Materiale om LGBTI

Der er udarbejdet tre forskellige materialer om undervisning med fokus på LGBTI specifikt til samfundsfag af Jørgen Lassen, Sct. Knuds gymnasium. Det første materiale er en overbliksartikel med begrebsafklaring og ideer til, hvordan man arbejde med LGBTI i undervisning.
Det andet er et helt konkret undervisningsforløb om LGBTI set fra et sociologisk og politisk perspektiv.
Det tredje er beskrivelse af, hvordan man helt konkret kan bruge tre små undervisningsfilm ’Bag Smilet’ (udarbejdet af Mediehuset København).
Der er også udviklet materiale til dansk i gymnasiet og materialer til grundskolen og erhvervsuddannelserne. Det samlede materiale har til formål at bistå skolerne i arbejdet med at fremme trivsel blandt LGBT+-personer under uddannelse samt til at reducere fordomme og diskrimination om køn og seksuel orientering blandt unge. 

Materiale fra FIP (stx/hf og hhx/htx)

Det samlede materiale fra årets virtuelle FIP-kurser kan findes på EMUen.

 

Læreplaner og vejledninger, særligt om samfundsfag c (stx)

Det er jo fra august 2021, at den nye læreplan i samfundsfag c (stx) skal implementeres. Essensen i ændringen er, undervisningen i grundforløbet skal tilrettelægges som et tema med inddragelse af sociologi, politik og økonomi og med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data. De tre discipliner skal så vidt muligt indgå med lige stor vægt. Der er dermed ikke tale om kernefaglige ændringer men alene nogle ændringer i forhold til den didaktiske planlægning af undervisningen.

I er formentlig godt i gang med, eller endog næsten færdige, med at udvikle og planlægge grundforløbet til efteråret 2021, og selv om der bestemt kan være udfordringer i forbindelse med planlægning af et nyt grundforløb med krav om tværdisciplinær undervisning, så synes jeg også, at der er oplagte muligheder, som det er værd at holde sig for øje.

Muligheder

Udfordringer

 • Nuanceret introduktion til faglighed og faget diversitet
 • Fokus på det tematiske og problemorienterede
 • Fælles planlægning og mulighed for faglig og didaktisk kollegial sparring
 • Tradition for at gemme det tværdisciplinære til repetitionsforløb
 • Opmærksomhed på mulighed for at lave eksamensspørgsmål
 • Forløbets langtidsholdbarhed
 • Kompromissets kunst (hele faggruppen skal have ejerskab over

 

Ikke mindst kan vi introducere eleverne til fagets diversitet med forskellige faglige discipliner og variation i anvendelse af empirisk materiale, men mindst lige så vigtigt er det, at fælles planlægning af et nyt grundforløb giver mulighed for faglig og didaktisk sparring med fagkollegerne.
På min egen skole er der en planlægningsgruppe, der efter diskussion i faggruppen fastlægger de overordnede rammer for forløbet, de didaktiske dogmer og temaer for de indgående lektioner, men den konkrete didaktisering af de enkelte lektioner uddelegeres, så alle kolleger har en anpart i planlægningen.
På den måde har vi alle ejerskab, og man kan jo med fordel lave aftaler med kolleger om at komme ind og se kollegas undervisning, når de afvikler den eller de lektioner, som man selv har været ansvarlig for at planlægge.
Det gjorde vi på min skole i forbindelse med implementering af 2017-læreplanen, og det gav anledning til mange spændende faglige og didaktiske diskussioner, og kvalificerede vores efterfølgende justering af det daværende grundforløb.

Husk i øvrigt, at I altid kan finde de gældende læreplaner og vejledninger for alle uddannelsesretninger og faglige niveauer på UVM.dk

Datoer for FIP-kurser i næste skoleår

 • Kultur og samfundsfaggruppen – del 1 (hf) øst d. 2/11-2021
 • Kultur og samfundsfaggruppen – del 1(hf) vest d. 3/11-2021
 • Kultur og samfundsfaggruppen – del 2 (hf) d. 31/3-2022
 • Produktudvikling (htx) Odense d. 2/12-2021
 • Samfundsfag (stx/hf) vest d. 26/1-2022
 • Samfundsfag (stx/hf) øst d. 27/1-2022
 • Samfundsfag (hhx/htx) Odense d. 16/3-2022

Årsagen til, at der er en del 1 og del 2 for Kultur og samfundsfaggruppen er, at der vil være en workshop på FIP som fungerer som afsæt til et lille didaktisk projekt om det flerfaglige samarbejde på egen skole, og det samles der op på til FIP i marts. Det overordnede tema for næste års FIP er ’globale kompetence’, og det gælder for samtlige fag, men derudover vil FIP blive brugt til at samle op på årets indsatsområder (aktualitet, samfundsfag B og det anvendelsesorienterede/professionsrettede perspektiv, skriftlighed, SOP-formuleringer på hhx/htx). Der vil også være lejlighed til at sparre og diskutere med fagkolleger. De konkrete programmer bliver offentliggjort efter sommerferien.

I forlængelse af de nævnte indsatsområder, så skal der igen lyde en opfordring til, at I henvender jer, hvis I har lyst til at deltage i fagligt udviklingsarbejde. De ovennævnte grupper indkaldes til korte virtuelle opstartsmøder i starten af det nye skoleår.

Kreditering

Ditte Nørtoft Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.