Det digitale

Digitale værktøjer og ressourcer anvendes i undervisningen til at støtte og supplere de faglige mål og den pædagogiske proces.

It anvendes til:

  • målrettet og kritisk informationssøgning 
  • vidensdeling og deltagelse i debat om samfundsmæssige problemstillinger
  • bearbejdning og formidling af faglig viden (C)
  • Simulation af økonomiske sammenhænge (B+A)
  • formidling og bearbejdning, herunder beregninger og konstruktion af tabeller, diagrammer og modeller (B+A)
  • statistisk analyse, herunder lineær regression (A)

Anvisninger på centrale samfundsfagligt relevante hjemmesider og brug af fokuserede søgestrategier indgår i forløb, herunder kritisk vurdering af informationers pålidelighed. Brug af digitale fællesskaber integreres i undervisningen. 

gym_samfundsfag_det digitale

Virtuel undervisning og sociale medier

Siden er opdateret 02. november 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.