Aktivitet

De lykkelige danskere

Danskerne udpeges tit som et af verdens lykkeligste folk. Men passer det nu også? I denne aktivitet, som varer ca. 60-90 minutter, sættes fokus på, hvor godt Danmark klarer sig komparativt - samt hvordan lykke overhovedet kan måles. Aktiviteten er til samfundsfag på A- og B-niveau på stx.
 

Lykkeforskning er et godt supplement til andre sociologiske målemetoder af velfærd i et samfund. Aktiviteten arbejder med følgende faglige mål (stx A):

Eleverne skal kunne:

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger...

  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.

  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

Planlægning/overvejelser

Lad eleverne på forhånd læse forskellige artikler om det danske lykkeniveau. Der findes flere gode og gratis artikler og undersøgelser, som nemt kan findes via søgning på fx Google.

 

Opbygning

Der kan vælges to tilgange med hver sit fokus:

  • Tilgang 1. Eleverne laver en komparativ analyse af sammenhængen mellem de to eller flere landes lykkeniveau og ser på sammenhænge mellem landenes økonomiske nøgletal, politiske systemer og kulturelle forhold. Brug statistik og oplysninger fra Gallup eller The Happy Planet Index.

  • Tilgang 2. Lykkeundersøgelserne kan også underkastets et kritisk blik. Eleverne kan fx se på  metoderne bag dataindsamlingen. De kan også forholde sig kritisk til lykkemålingen ud fra en alternativ måling af landenes bæredygtighed. Tag fx udgangspunkt i Th. Nielsens kritik af lykkeforskningen.

 

Evaluering

Ovenstående aktiviteter lægger op til elevdiskussioner om grundlaget for, at den enkelte borger i en befolkning definerer deres egen tilværelse som lykkelig. Evaluér på de faglige mål gennem drøftelse af, i hvilket omfang de samfundsfaglige metoder og den komparative tilgang har bidraget til en større forståelse af måling af lykke og forskelle på lykkeniveau mellem forskellige lande.

 

Kreditering

Produceret af Jørgen Lassen, Sct. Knuds Gymnasium.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.