Forløb

Undervisningsmateriale til Religion og historie

Indeholder fremstillinger af de overordnede temaer, der indgår i  første udsendelse, ligesom der også inddrages supplerende tekst- og filmmateriale, der uddyber eller perspektiverer disse temaer.

Materialet præsenterer danske fremstillinger af inuits forestillingsverden ved Hans Egedes ankomst i 1721 som en animistisk naturreligion med inua og sila og ritualer omkring fangst.

Derpå behandles den kristne kritik af inuits trosverden og indførslen af kristendom som officiel religion - med den underliggende folkereligiøsitet, der var præget af de førkristne forestillinger.

Til slut findes undervisningsforslag og arbejdsspørgsmål. Materialet er illustreret undervejs.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.